FAKTABLAD SCSI

SCSI = Small Computer System Interface.

Johan Futsæther

 

Scsi (Skøssi, Scuzzy) er et intelligent buss-system for tilkobling av dataenheter. (Harddisker, scannere, CD-rom , etc)

Scsistandarden fungerer på flere plattformer. F.eks  DOS, Unix, NT, OS/2, Mac, etc.

 

Basisblokkskjema for et Scsi-system.

 

SCSI REFERENCE CHART

 

 

Tabelloppsett over Scsi-standardene.                                                            

 

SCSI Standard

Bredde

(Byte)

Bredde

(Bit)

Kabel

(Type)

Pinner

(Antall)

Overføring

(MB/sec)

Enheter

(Max Antall)

Scsi-1.  Synkron

1

8

A

50

5

8

Scsi-2.  Fast

1

8

A

50

10

8

Scsi-2.  Fast & wide (2 kabler: A+B)

2

16

A+B

50+68

20

8

Scsi-2.  Fast & wide (2 kabler: A+B)

4

32

A+B

50+68

40

8

Scsi-3.  Fast

1

8

A

50

10

8

Scsi-3.  Fast & wide (Ultra SCSI)

2

16

P

68

20

16

Scsi-3.  Fast & wide (2 kabler: Å+Q)

4

32

P+Q

68+68

40

32

LVD Ultra2 SCSI

 

16

 

 

80

16

SCSI-V/SCA Ultra 2

 

 

 

 

80

8

 

 

Eksempel på Scsi-kjeder med fire enheter og driveroppsett.

Signalformatet og kabeltypediagram.                                                                            Lovlige/ ulovlige Scsi-kjeder:

 

Asynkron/Synkron overføring..

Asynkron eller synkron overføring.? Ved hvert byte som overføres fra initiator ved asynkron overføring, må «target» gi et svar tilbake (acknowledge) om at data har kommet frem. Ved synkron overføring blir host og target «enige» om hvor mye data og i hvilken hastighet overføringen skal foregå før acknowledgebittet kommer. Dermed unngår vi  mye «overhead» på linja. Både Host og Target må støtte synkron overføring for at det skal virke.

 

Fast Scsi.

Vi kaller det FAST Scsi nå handshakingen foregår mer effektivt (Fast=Fortere)  Fast er IKKE det samme som Synkron overføring. Fast Scsi  kan fungere alene eller sammen med Wide Scsi. (F&W-Scsi). Fast Scsi  krever høy kvalitet  på kabelen.

 

Wide Scsi.

Data i kabelen kan overføres i 8,16 eller 32 bits bredde. Når bredden er 16 eller 32 bit, kaller vi dette Wide Scsi. Wide Scsi  fungerer alene eller sammen med Fast Scsi. (F&W-Scsi)

 

Terminering.

Linjen som data skal overføres på MÅ termineres for å unngå refleksjoner på linja.Termineringen må foregå på begge ender. Målet er å få lik impedans på kabel og terminering. Vi snakker om tre typer termineringer..

Passiv, Aktiv og Forced Perfect Termination (FTP). Passiv terminering er rett og slett en motstand som har omtrent lik impedans som kabelen.

 

Aktiv terminering bruker en spenningsregulator til å regulere termineringsimpedansen på kabelen. Forced Perfect Termination (FTP) brukes for det meste i  high-speed Scsi-system. FTP kan regulere for en lang rekke av problemer som kan oppstå i forbindelse med impedanstilpassing i kabelen.

 

ID og LUN’s

Siden vi bruker bare 1 IRQ til Scsi-adapteren, men kan ha opptil 32 enheter tilkoblet, må vi ha en mulighet til å identifisere hver enhet med et unikt nummer. Dette kaller vi ID-nummer. Vi kan også la flere enheter ha samme ID, men forskjellig LUN. LUN står for Logical Units Number. Hver ID kan ha opptil 8 LUN’s. Foreksempel kan du ha tre harddisker (E,F og G) med ID 2, men med E som LUN 0, F som LUN 1 og G som LUN 2. Med ID og LUNS kan vi teoretisk ha 32*8=256 enheter i et 32-enhetssystem. Ingen drivere støtter så mange enheter pr. idag

 

 

.