FAT. (File Allocation Tablets.)

 

 

Før vi kan bruke en diskett eller harddisk, må de klargjøres for systemet. Dette gjøres ved at de lav og høynivåformateres

Ved lavnivåformatering deles disken inn i spor (track) og sektorer (sectors) etter et bestemt system.

 

Ved høynivåformatering legges filsystemet ned på disken. Det er filsystemet som holder orden på diskens filer og kataloger. FAT-filsystemet brukes av DOS, Windows og WIN 95/98. NT har et eget filsystem (NTFS), men kan også bruke FAT. Se for øvrig faktablad ”FBdiskett_hd.doc”  for hvordan en diskett og HD er bygd opp og hvordan de leses.

 

En diskett lav og høynivåformateres i en eneste operasjon v.h.a kommandoen Format A:

 

En harddisk gjennomgår tre operasjoner før den er klar:

 

1. Lavnivåformatering.           2. Partisjonering      3 Høynivåformatering.

 

Partisjonering brukes for å kunne dele opp harddisen til «flere mindre harddisker.» Dette gjøres med kommandoen FDISK.

 

FAT-filsystemet (med 1 partisjon) ser slik ut:

 

MBR 

Master 

Boot Record

DBR 

(Dos) 

Boot Record

FAT1 

File allocation

Tablets nr 1.

FAT2 

File Allocation

Tablets nr 2.

ROOT 

Inneholder peker inn i FAT

DATA 

Dine data

 

 

MBR   (Master Boot Record) finnes bare på harddisker. MBR forteller hvordan harddisken er partisjonert (delt i «mindre harddisker»). Dette feltet finnes ikke på en diskett.

 

(D)BR  (DOS Boot Record ) inneholder opplysninger om bl.a. hvordan disketten/harddisken er delt opp i sektorer og spor, samt clusteropplysninger  m.m. 

 

FAT1   (File Allocation Tablets) inneholder blant annet opplysninger om hver eneste sectorspor (eller cluster) på hele disken. FAT inneholder også en tabell som forteller til enhver tid hvor neste sectorspor til en fil er.

 

FAT2   er en kopi av FAT1.

 

ROOT  inneholder katalog og filnavn til alle filene på disken og en peker inn i FAT hvor første sector til filen eller katalogen på disken finnes. Root inneholder også opplysninger om katalogens/filens attributter etc.

 

DATA  er filene og brukerprogrammene våre.

 

FAT-filsystemet for en hardisk som er delt opp i tre partisjoner;

 

Primær Partisjon (Primary Partition)

Utvidet Partisjon  (Extended Partition)

Partisjon 1 Drive C:

Partisjon 2. Drive D:

Partisjon 3. Drive E:

MBR

DBR

FAT1

FAT2

ROOT

DATA

EPT

DBR

FAT1

FAT2

ROOT

DATA

EPT

DBR

FAT1

FAT2

ROOT

DATA

 

Størrelsen på hver partisjon er bestemt av hvor stort DATA-felt vi bestemmer oss for.  NB: Skissens feltstørrelser står ikke i forhold til hverandre.

 

EPT (Extended Partition Table) er en «falsk» MBR som hjelper til med å finne partisjonene ved at EPT inneholder en peker til neste spor hvor DBR ligger.