Installasjon av WIN95

 

Windows 95 er et 16/33 bits operativsystem utviklet av Microsoft.

 

Hvilke grunnversjoner finnes det av win95?:

 

1.        OEM-versionen (Fullstendig versjon). Blir brukt ved nyinstalleringer. (Ikke til salgs.)

2.        Oppgraderingsversjon (retail). Blir brukt når vi oppgraderer fra tidligere versjon av Windows. Oppgraderer fra MS-DOS 3.2 eller senere og Windows 3.0 eller senere, samt OS/2 2.0 eller senere.

 

For å finne ut av hvilken versjon som er installert, gå til kontrollpanelet à system  à og under fliken generelt kan det da stå:

 

1.             4.00.950                 = orginal Windows 95

2.             4.00.950A              = windows 95 med Service pack 1.

3.             4.00.950B               = OEM service Relaese 2 og 2.1

 

Ellers finnes maskinavhengige varianter (IBM, Compac etc.) og en PLUS-utgave av Win 95.

 

Hvorfra kan Win95 installeres?

 

NB: Før noen installeringer begynner, må alle andre programmer være avsluttet. Især virusprogrammer. Noen hovedkort har mulighet til å sette virusbeskyttelse i BIOS. Denne MÅ slåes av.!!!

 

Win95 kan installeres fra ett av følgende alternativ:

 

1.        Disketter.

2.        CD-rom

3.        Harddisk

4.        Nettverk

5.        Serverinstallering

6.        Batch-fil installering..

 

Diskettversjonen (utenom den første disketten) leveres i Microsoft’s DMA-format (Distribution Media Format) som har en kapasitet på 1,68 MB. Kopier på diskettene må gjøres med et eget program som heter WinImage. Finnes på “sajten” www.winimage.com. Bruk EXTRACT som ligger på den første disketten til å kopiere de andre diskettene til harddisken. Start deretter  “Setup.Com”

Siden diskettversjonen av WIN95 er noe “strippet” i forhold til CD-versjoenen, kan ekstraprogramene lastes ned fra www.microsoft.com/windows95 .

 

CD-versjonen. Bruker du CD-rom, må du sørge for å “boote” maskinen med en bootbar diskett med nødvendige drivere for CD-rom.

 

Harddisk. Alle filene som ligger i WIN95-mappen på CD-romplaten kopieres til katalogen \Win95 som du har laget på harddisken. Filene har “etternavn” CAB og er Microsoft’s måte å “pakke” filer på. CAB-filene inneholder hele WIN.95 og tar ca 34 MB. Start deretter “Setup.exe”.

 

Nettverk. Du kan installere fra en CD-rom som er “delt” (shared) på nettverket.

 

Serverinstallering. Start opp en arbeidsstasjon og kjør programmet NETSETUP. Dette programmet plaserer installasjonsfilene på en server på nettverket. NETSETUP ekspanderer CAB-filerne slik at installasjonen på serveren tar 87 MB plass. Med NETSETUP kan vi styre om brukeren skal tillates å innstallere WIN95 lokalt, eller må kjøre en “delt WIN95 kopi”

 

Batch-fil installering. Ved hjelp av en batch-fil kan du automatisere installasjonen fra CD-rom, harddisk eller nettverk. Det finnes flere batch-filer som du kan automatisere til en personlig installering. De ulike batch-filerne som kan brukes har ulike egenskaper i forhold til hva du kan automatisere. Det kan f.eks være valg av protokoller, tilbehør, skrivere, delinger, skrivebordsinstillinger, profiler og policies.

 

Følgende batch-filer kan benyttes:.

 

·         NETSETUP.

·         BATCH.EXE som finnes på CD-oppgraderingsversjonen. (Eller en uppdatert versjon BATCH20 som finnes på microsoftsajten.

·         INFINST.EXE

·         INFGEN.EXE som finnes på MS Website.

·         BSETUP som finnes på OEM- CD versjonen.

 

Mer info om batch-installeringer finner du på www.halcyon.com/cerelli/install.htm

 

Slik kan Windows lures!! (Gjelder bare win95 ??????)

 

I utgangspunktet kan du ikke oppgradere viss det ikke finnes noe å oppgradere!!. Du kan heller ikke i utgangspunktet oppgradere med en OEM-versjon. Men følgende muligheter kan du prøve for å “lure Windows.:

 

Hvis du IKKE har windows 3.11 installert:

 

·         så sørg for at setupdisketten til Windows 3.11 er til stede og sett denne inn i diskettstasjonen når du installerer win95.

 

·         Lag en tekstfil med navnet Ntldr (ingen etternavn) i rot. Innholdet i filen skal være REM. Win95 vil da ikke se etter eksisterende Windows 3.x

 

·         Bruker du OEM-versjonen til installering, lag to filer med en asciieditor med navn win386.exe og gdi.exe i rot. Installer Win95.

 

Switcher i Setup

 

Installasjonen startes fra DOS eller Windows 3.1x. Setupprogrammet har en rekke parametre (switcher) som kan settes for å kontrollere installasjonsprosessen.

 

Setup /switch1 /switch2 …..

 

/?            informasjon om syntakser og switcher                                          /C            Ikke “lad” Smartdrv.

/d            Ikke ta hensyn til gammle inst.innstillinger i win 3.1                    /in           ikke kjør nettverksetup.

/im          Ikke sjekk kravene til ledig kovensjonelt minne.                           /id           Ikke kontroller harddiskplass.

/iq           Ikks sjekk for “crosslinked files”                                                     /is           Ingen rutinesjekk eller scandisk

/iL           Lad drivere for logitechmus.                                                            File.inf    Kjør fil laget av batchfil.

/IW         Hopp over ruten om lisenslesning                                                  /t:dir       Spesifiserer katalog for inst.fil

 

Logfiler:

 

Hele installasjonen logges til logfiler som vi kan “se på” viss noe “skjærer seg”.

 

1.        SETUP.LOG.

 

Asciifil som utnyttes av installasjonsprogrammet for å bestemme hvor installasjonen “skar seg”. Installasjonsprogrammet vil da ikke gjøre samme feilen to ganger på rad.

 

2.        DETCRASH.LOG

 

Setup bruker denne filen for å finne ut hvilken hardwareenhet som feilet under instalasjonen. Setupprogrammet hopper over denne enheten neste gang det installeres. Feilen må rettes opp manuelt. Log-filen er en binærfil. Eksisterer bare under “hardware detect”.

 

3.        DETLOG.TXT

 

Ascifil som ligger  “gjemt” på roten og inneholder informasjon om hvilken hardware som ble oppdaget under “hardware detect”. Kan brukes til å sjekke vilken hardware som feilet iunder instalasjonen.

 

4.        NETLOG.TXT

 

Inneholder all informasjon om nettverkskomponenter som oppdages under installasjonen. Kan brukes for å finne nettverksfeil. Asciifil.

 

5.        BOOTLOG.TXT

 

Asciifil som beskriver oppstarten av Windows. Filen ligger gjemt og gir info om oppstartsproblemer.

Filen lages viss det velges Normal med bootlog fra oppstartsmenyen.

 

Installasjon av Windows 95.

 

(”Installasjon av Windows 95” er hentet fra www.pcworld.no/dataguiden/montering/install_windows95.shtm.

Jeg har gjort noen endringer i den, slik at den passer til vårt bruk. (J.Futsæther))

 

For Windows 98 vil det egentlig være det samme prinsippet for installasjon. En del forskjeller er det, men disse er ganske logiske (f.eks byttes katalognavn avhengig om du bruker win95 eller win98.) Windows 98 har endel andre funksjoner når det gjelder reinstallasjon, men jeg har på dette tidspunkt ikke fått testet disse.

 

 

Grunnen til at man vil installere Windows 95 på nytt over den gammle installasjonen, kan være at systemet er blitt ustabilt. Ustabiliteten kan skyldens feilinstallerte programmer, registerfeil eller at man har klart å slette noen systemfiler. Når man installerer Windows 95 på nytt over den gamle installasjonen, slipper man å installere alle programmene på nytt. Med andre ord; ikke slett noen av dine brukerprogrammer.

 

Når man kjører en slik installasjon av Windows 95, kan alle originale filer bli erstattet med en nyere versjon hvis du ønsker dette. Windows 95 vil spørre deg om du vil beholde den filen som allerede er installert, eller om du vil erstatte den med en ny versjon..

 

Det greieste kan være å kjøre en slik installasjon fra DOS. Hvis du ikke har DOS-driverne til CD-ROM'en installert på maskinen din kan, det være greit å bare kopiere installasjonsfilene til Windows 95/98 inn på harddisken. Du trenger ikke kopiere inn alt innholdet på CD'en, bare mappen som heter "Win95" eller Win98. Størrelsen på denne mappen varierer litt med hvilken OSR-versjon man har av Windows 95/98. (OSR2 er en del større enn OSR1).

 

Når Win95/98 er kopiert over på harddisken velger, du å avslutte windows og gå til DOS. Hvis dine DOS-kunnskaper er ikke er så store, anbefaler jeg deg å ta en titt hvordan DOS-kommandoer virker. Du går nå til mappen Win/95 (Win/98) hvor installasjonsfilene til Windows 95/98 ligger. Du starter installasjonen ved å skrive "install". (hvis du har engelsk versjon av Windows 95 må du skrive "setup").

 

Installasjonen starter så med at harddiskene blir sjekket for feil. Deretter vil du få spørsmål om hvilken mappe du skal installere Windows 95 i. Du må da velge den mappen Windows 95/98 allerede er installert i, vanligvis c:\windows. Resten av installasjonen bør være rimelig grei. Du vil få spørsmål om det skal søkes etter maskinvare og hvilke deler av Windows 95 du skal installere (velg helst "typisk" installasjon). Hvis du får beskjed om at det allerede finnes nyere versjoner av filer installert, så svar at du skal beholde disse. Dog, hvis du har mistanke om at noen av disse filene kan være årsaken til problemene dine, så overskriv dem. Pass på å installere siste versjon av drivere til de ulike enhetene dine.

 

Det kan være lurt å sjekke om det er kommet oppdaterte drivere til maskinvarekomponentene dine ved jevne mellomrom. Oppdaterte drivere løser meget ofte en rekke problemer. Det er også kommet en del oppdateringer til Windows 95 OSR1 (sjekk denne siden). Oppdaterte drivere er noe som installeres etter at Windows 95/98 er installert. Nye drivere finner du bl.a. på internett.

 

 

Det kan noen ganger være nødvendig, eller greit, å installere Windows 95 helt fra bunnen. Årsaken til dette er at etterhvert som man installerer og avinstallerer programmer, blir det gjerne liggende igjen rester etter gamle programmer. Det kan også være at man har en masse søppel liggende på maskinen som man rett og slett ikke har brukt for. En nyinstallasjon kan være eneste mulighet for å få et stabilt system. Ulempen er at ALT må installeres på nytt. Ikke bare Win95/98, men også alle dine applikasjoner. Hvis du har hatt en 10 GB harddisk full med applikasjoner og dokumenter, så har har du en god del arbeid foran deg.

 

For å kunne nyinstallere win95/98, kan du enten manuelt slette harddisken din, eller formatere den på nytt. Det sikreste er å formatere på nytt. Husk da å ta kopi av alle dokumentene dine.

 

Hvis man velger å formatere harddisken, er man avhengig av en system-diskett med de nødvendige filene for å få opp maskinen igjen. Dette inkluderer også drivere til CD-ROM'en slik at man kan få tilgang til cd-rommen. . DOS-drivere til CD-ROM skal følge med maskinen. Systemdisketten som Windows 95 lager holder rett og slett ikke. Systemdisketten til Win98 er bra. Du kan faktisk også bruke systemdisketten til Win98 for å installere Win95.

 

Slik lager du en systemdiskett for Win 95.

 

1.        Få tak en diskett (Helst ny)

2.        Sart opp et DOS-ledetekst-vindu.

3.        Kjør kommandoen "Format a:/s". Man vil da formatere disketten og systemfiler vil bli lagt inn.

4.        Når denne disketten er ferdigformatert, kopierer du inn følgende filer fra"Command"-mappa i "Windows"-katalogen (c:\windows\command  - hos de fleste):

 

    Fdisk.exe

    Format.com

    Sys.com

    Mscdex.exe

    edit.com

    Deltree.exe (ikke nødvendig, men kjekk å ha med)

    Himem.sys (i utgangspunktet ikke nødvendig, men vi lager en skikkelig

    systemdiskett her  ;^)

    EMM386.EXE (denne filen ligger trolig i Windows-katalogen).

    Scandisk.exe

    Scandisk.ini

    Chkdsk.exe

    Mem.exe (Ikke nødvendig, men kan være grei å ha)

    Himem.sys (denne filen ligger trolig i Windows-katalogen).

    Ega.cpi

    Keyb.com

    Keyboard.sys

    Display.sys

 

Det neste man så må gjøre er å lage filene Config.sys og Autoexec.bat. Dette gjør du ved å opprette to tekstfiler på disketten og redigerer disse filene med Notepad. Du kan forsåvidt ta å kopiere Autoexec.bat og Config.sys fra rota på C:.Config.sys vil muligens i utgangspunktet ikke vises pga standard er at systemfiler ikke vises. For å få fram denne filen må du velge "Vis" fra menyen til "min datamaskin". Fra "Vis"-menyen velger du valget "Alternativer". Du vil da få opp en "kortbank", velg så "kortet" "Vis", velg der valget "Vis alle filer". Trykk så OK og kopier nå filen config.sys fra c:\ inn på disketten.

 

På denne systemdisketten som jeg setter opp her vil man også få med norsk tastaturoppsett, noe som kan være greit hvis man ikke vil bruke tiden på å lete etter hvor enkelte tegn er på amerikanske tastatur...

 

Ta så å åpne filen config.sys i Notepad (eller et annet program for å redigere tekstfiler).

 

Config.sys skal se slik ut:

 

       DEVICE=a:\HIMEM.SYS/testmem:off

       DEVICE=a:\EMM386.EXE NOEMS

       DEVICE=a:\<DIN CD-ROM-DRIVER>.SYS /D:MSCD000

       DEVICE=A:\display.sys con=(ega,,1)

       Country=047,850,A:\country.sys

 

Autoexec.bat skal se slik ut:

 

       A:\MSCDEX.EXE /D:MSCD000

       mode con codepage prepare=((850) ega.cpi)

       mode con codepage select=850

       keyb no,,A:\keyboard.sys

 

Problemet, som tidligere sagt, er driveren for CD-ROM'en. Det er nødvendig med en egen driver for CD-ROM'en for å få CD-ROM'en opp i DOS.

 

De fleste CD-ROM-produsenter har et egen installasjonsprogram som gjør det ganske enkelt å installere driveren. Noen igjen gir bare med .sys-filen som trengs. Hvis du ser i ruten for Config.sys ser du linjen DEVICE=a:\<DIN CD-ROM-DRIVER>.SYS /D:MSCD000 - Hvis installasjonsprogrammet til CD-ROM-driveren har mulighet for å installere denne driveren på diskett trenger du ikke ta med denne linjen da den vil bli satt inn automatisk. Hvis du må sette opp dette manuelt må du kopiere .sys-filen til CD-ROM'en inn på disketten og endre <DIN CD-ROM-DRIVER>.SYS til det din driver heter, f.eks blir linjen DEVICE=a:\D011V109.SYS /D:MSCD000 .

 

OK, nå skulle systemdisketten være klar - kanskje? Det du må gjøre nå er å sjekke at denne fungerer! Start opp maskinen med den disketten du nettopp har laget. Det vil være litt dumt hvis man i ettertid finner ut at den ikke fungerer...

 

OK, fungerte systemdisketten? Fikk du kontakt med CD-ROM'en (sjekk med f.eks "dir x:" der x er bokstaven CD-ROM'en din har. Dette vil variere med hvor mange harddisker du har/partisjoner hardisken(e) er delt opp i)?Hvis disketten fungerer anbefaler jeg at du lager en ekstra kopi av disketten.

 

Når hardisken(e)/partisjonene er formatert, er det bare å starte installasjonen av Windows 95. Dette gjør man ved å kjøre filen "install" fra "Win95/98"-katalogen av CD-ROM'en. Det er da bare å følge de videre veiledningene - er man usikker så gjør man det som installasjonsveiledningen anbefaler.