Nettverksplanlegger.

Bearbeidet av Johan Futsæther

 

Her har du en nettverksplanlegger. Den gir deg en pekepinn på hvilke valg du skal gjøre når du får i oppdrag å planlegge et nettverk. ”Planleggeren” er hentet fra boken ”Networking Essentials” (s. 63) utgitt av Microsoft press. Jeg har gjort noen endringer i den for å tilpasse den vårt bruk.

 

Planleggeren fungerer slik at du må velge på noen svar ut fra gitte spørsmål. Svaret du velger gir deg da en fornuftig pekepinn hvordan du skal bygge opp nettverket ditt.

 

Planleggeren kan lede deg frem til følgende valg:

 

A: Hvilke type nettverk sakl jeg velge? Peer to Peer-nettverk eller Server/Client-nettverk.?

B: Hvor manger servere bør jeg bruke?

C: Hvilke topologi skal jeg velge?

 

Men HUSK; Du må tenke litt selv også…..

 

A: Hvilke type nettverk skal jeg velge? Peer to Peer-nettverk eller Server/Client-nettverk.?

 

1.        Hvor mange brukere skal nettverket ditt ha?

 

·         0 – 10     Velg Peer to Peer-nettverk.

·         10 +        Velg Server/Client-nettverk.

 

2.        Skal nettverket være bærer av ”følsomme data” eller skal enheter som deles ut bare kunne benyttes av en liten gruppe?

 

·         Ja à      Velg Server/Client-nettverk.

·         Nei à    Velg Peer to Peer-nettverk

 

3.        Sak maskinene hovedsakelig brukes som:

 

·         Client                     Velg Serverbasert                              

·         Server                    Velg Serverbasert

·         Client og server.  Velg Peer to Peer-basert.

 

4.        Har brukeren kunnskaper nok til selv å administrere nettverket og delte ressurser?

 

·          Ja à     Velg Peer to Peer-nettverk.

·          Nei à   Velg Server/Client-nettverk.

 

5.        Skal brukeren selv kunne dele egne resurser eller sette eget nettverksmiljø (policies).

 

·         Ja à      Velg Peer to Peer-nettverk.

·         Nei à    Velg Server/Client-nettverk.

 

6.        Finnes det en sentral Server på nettverket fra tidligere.?

 

·         Ja à      Velg Peer to Peer-nettverk.

·         Nei à    Velg Server/Client-nettverk.

 

7.        Har bedriften en  ”nettansvarlig” som kan sette opp nettverksmiljøet? (policies)

 

·         Ja à      Velg Peer to Peer-nettverk.

·         Nei à    Velg Server/Client-nettverk.

 

8.        Har nettverket mer enn to servere?

 

·         Ja à      Velg Peer to Peer-nettverk eller Serverbaser nettverk avhengig av andre valg.

·         Nei à    Velg Server/Client-nettverk.

 

 

B: Hvor manger servere bør jeg bruke?

 

1.        Hvor mange servere finnes det på nettet.

 

·         0 – 5                   

·         5 – 10                 

·         10 – 50               

·         50 – 100             

 

2.        Er, eller blir serverne plassert på en lokal plass eller er/blir de spredt utover nettet?

 

·         Lokal plass       

·         Spredt utover.  

 

3.        Vil noen av serverne bli plassert på ”sikre” steder?

 

·         Ja à                  

·         Nei à                

·         Hvis ikke, hvorfor: _____________________________________

 

4.        Har noen av serverne dedikerte oppgaver?

 

·         Ja à                  

·         Nei à                

 

5.        Sett kryss på listen for hvilke oppgaver serverne vil få:

 

·         Kommunikasjon                    

·         Backup                                    

·         Applikasjoner                        

·         Database                                

·         E-mail                                      

·         Fax                                           

·         Printer                                     

·         Bruker-mapper                         

·         Generell datalagringsplass  

 

Hvis noen av dine servere skal støtte mer enn EN av disse applikasjoner og du har 25 eller flere brukere, er det mulig du må tenke på å koble til flere servere og dedikere dem til bestemte oppgaver.

 

 

C: Hvilke topologi skal jeg velge?

 

1.        Hvor mange brukere har du på nettet.

 

·         0 – 10 à      Alle topologier

·         10 +  à        Stjerne buss, stjerne ring

 

2.        Er kostnadene for nettet viktig?

 

·         Ja à      Stjerne buss

·         Nei à    Alle topologier

 

3.        Har bygningen himlingstak?

 

·         Ja à      Alle topologier

·         Nei à    Stjerne buss, stjerne ring

 

4.        Er det lett å legge kabler i bygningnen?

 

·         Ja à      Alle topologier

·         Nei à    Stjerne buss, stjerne ring

 

5.        Er det viktig at det er lett å feilsøke på nettet?

 

·         Ja à      Stjerne bus, stjerne ring

·         Nei à    Alle topologier

 

6.        Ligger maskinene og kontorene der nettet skal legges slik til at det er naturlig å velge en bestemt topologi?

 

·         Ja                      

·         Nei                  

 

7.        Hvis svaret på spørsmål 6 er ”Nei”, gå til spørsmål 8. Hvis svaret på spørsmål 6 er ”Ja”; hvilket toplogi er det da naturlig å velge?

 

·         Ring                

·         Buss               

·         Stjerne buss  

 

8.        Er det viktig at nettet lett kan endres senere?

 

·         Ja à      Stjerne buss, stjerne ring

·         Nei à    Alle topologier

 

9.        Finnes det eksisterende kabler i bygningen som du kan bruke?

 

·         Ja à               

·         Nei à             

 

10.     Hvis svaret på spørsmål 9 er ”Ja”, hvilken topoplogi kan den eksisterende kabel brukes i?

 

·         Ring                

·         Buss               

·         Stjerne buss