Hvordan formatere og partisjonere en ny harddisk??

Johan Futsæther.

Ulike kilder.

 

I prinsippet finnes det tre veier å gå for å formatere og partisjonere harddisker:

 

1.        Du kan bruke DOS. (FDISK)

2.        Du kan bruke en eventuell diskett som fulgte med harddisken.

3.        Du kan bruke ett tredjepartsprogram.  (xxx,xxx)

 

I denne artikkelen skal jeg vise hvordan du kan bruke DOS-kommandoen FDISK til å gjøre jobben. FDISK finnes i flere versjoner, men arbeidsmetoden er den samme for alle versjoner.

 

Vær oppmerksom på at vi her snakker om å formatere/partisjonere en helt NY harddisk!!! Du kan også bruke metoden på en gammel harddisk, men da blir alle gammle data på denne harddisken borte for ”alltid”. Det første du må gjøre med gammle harddisker, er å bruke FDISK til å slette partisjonene.

 

Forutsetning for bruk av metoden:

 

a)       Brukes på NYE harddisker.

b)       Du har/lager en oppstartsdiskett/systemdiskett fra WIN95/98. (FDISK med FAT32).

c)       FDISK kjøres fra DOS.

d)       Maskinen er hardwaremessig i orden.

Prosedyre:

 

1.        Bestem deg for hvordan du vil partisjonere (dele opp) harddisken.

2.        Start maskinen med oppstartdisketten i diskettstasjonen.

 

 

3.        ÉN PARTISJON.

 

a)       Tast FDISK [Enter]

b)       Du vil nå bli spurt om du vil ha ”large disk support”. Hvis du vil ha FAT32, svarer du ”Y” [Enter]  Svarer du ”N”, vil du få FAT16, og du vil da ikke kunne formatere/partisjonere en disk som er større enn 2 GB.

c)       Velg fra FDISK-menyen  ”1. Create DOS partition or logical DOS Drive”.

d)       Velg fra FDISK-menyen  ”1. Create Primary DOS Partition.”

e)       Fdisk vil nå sjekke harddisken. Du vil nå bli spurt om du ønsker å bruke hele den tilgjengelige plass (maximum available size) for primary partition og sette denne til Aktiv (active).

f)        Svar ”Y” [Enter]

g)       Press ”ESC” for å gå ut av FDISK.

h)       Slå av maskinen med tastekombinasjonen CTRL-ALT-DEL, eller bruk reset-knappen.

Oppstartsdisketten skal fremdeles stå i diskettstasjonen under oppstart.

Det kan hende at du får meldingen ”Invalid media type reading drive C”. Ikke bry deg om den meldingen.

i)         Du skal nå formatere harddisken, men pass på følgende:

Har du flere harddisker i systemet, må du være sikker på at du formaterer rett harddisk!!! Skriver du feil stasjonsbetegnelse… så forsvinner alle data på harddisken!!!

Skriv ”format x:/s [Enter], hvor x er den riktige stasjonsbetegnelse.

Du får nå en melding som lyder slik: ”WARNING, ALL DATA ON NONREMOVABLE DISK DRIVE C:  WILL BE LOST. Procees with Format (Y/N)?”

Tast ”Y”. Maskinen vil nå bruke litt tid på å formatere partisjonen din

j)         Ferdig.

 

4.        FLERE PARTISJONER.

 

Vi tar utgangspunkt i en harddisk som er 15 GB. Du har valgt å dele den opp i tre partisjoner. For eksempel :

1 GB,  4 GB of 10 GB.

 

a)       Tast FDISK [Enter]

Du vil nå bli spurt om du vil ha ”large disk support”. Hvis du vil ha FAT32, svarer du ”Y” [Enter]  Svarer du ”N”, vil du få FAT16, og du vil da ikke kunne formatere/partisjonere en disk som er større enn 2 GB

a)       Velg fra FDISK-menyen  ”1. Create DOS partition or logical DOS Drive”.

b)       Velg fra FDISK-menyen  ”1. Create Primary DOS Partition.”

c)       Fdisk vil nå sjekke harddisken. Du vil nå bli spurt om du ønsker å bruke hele den tilgjengelige plass (maximum available size) for primary partition og sette denne til Aktiv (active).

d)       Svar ”N” [Enter]

e)       Tast inn ”10000” [Enter].

Maskinen  vil nå gi en melding om at den har laget en ”primary partition” og at denne partisjonen får betegnelsen ”C”.

f)        Tast ”ESC”-knappen.

g)       Velg  ”2. Set active partition”.

h)       Velg partition 1.

Maskinen vil nå gi en tilbakemelding på at den har satt partition 1 som Aktiv.

i)         Trykk  ”ESC”.

j)         Velg  ”1. Create DOS partition or Logical DOS drive”

k)       Velg  ”2. Create Extended DOS partition”

Trykk [Enter],  for å velge at resten av disken skal være av typen Extended Dos Partition.

Maskinen gir deg nå en tilbakemelding på at den har laget en Extended DOS Partition.

l)         Trykk ”ESC”.

m)      Fdisk vil nå be deg om å lage din første logiske DOS-volum i Extended DOS Partition.

n)       Tast ”40000”, og maskinen vil lage en ny partisjon som benevnes ”D”.  Du får en melding fra maskinen om at ”Logical DOS Drive created, drive letters hanged xxx or added.”  Når maskinen har arbeidet ferdig, vil den be om neste DOS-volum.

o)       Sett opp volum tre på samme måte som forrige punkt, bare at nå skal størrelsen være 10000.

Maskinen vil nå gi deg en tilbakemelding om at hele plassen i Extended DOS partition er blitt brukt til logiske drivere.

Trykk ”ESC”. Du skal nå ha gått ut av FDISK-programmet.

p)       Slå av maskinen med tastekombinasjonen CTRL-ALT-DEL, eller bruk reset-knappen.

Oppstartsdisketten skal fremdeles stå i diskettstasjonen under oppstart.

Det kan hende at du får meldingen ”Invalid media type reading drive C”. Ikke bry deg om den meldingen.

q)       Nå skal du etter tur formatere alle partisjonen du har laget. Pass på at du er i DOS.- Dette ser du ved at det står ”A” foran cursoren.

Har du flere harddisker i systemet, må du være sikker på at du formaterer rett harddisk!!! Skriver du feil partisjon/stasjons-betegnelse… så forsvinner alle data på harddisken!!!

Skriv ”format X:/s [Enter], hvor X er den riktige stasjonsbetegnelse.

Du får nå en melding som lyder slik: ”WARNING, ALL DATA ON NONREMOVABLE DISK DRIVE C:  WILL BE LOST. Procees with Format (Y/N)?”

r)        Tast ”Y”. Maskinen vil nå bruke litt tid på å formatere partisjonen din.

s)       De andre to partisjonene formateres på akkurat samme måte, men uten /s-opsjonen i format-kommandoen. Kommandoen blir da: Format x: hvor x er den partisjon/stasjon som du skal formatere.

t)        Fjern oppstartsdisketten fra diskettstasjonen.

u)       Start maskinen på nytt ved hjelp av CTRL-ALT-DEL eller resetknappen.

v)       Får du en melding som dette: ”NO ROM BASIC, SYSTEM HALTED” eller ”No boot device found”, så har du antaglivis glemt å sette ”primary DOS partition” til Aktiv. Du må da starte maskinen på nytt igjen med oppstartsdisketten i diskettstasjonen. Start FDISK og velg valg ”2” for å sette partsjonen til aktiv. Start på nytt uten oppstartsdisketten.

 

w)      Får du meldingen  ”No operating system” er det mulig at du har glemt /s –opsjonen når du formaterte ”C”. Du må da sette oppstartsdisketten inn igjen, starte maskinen på nytt, og starte fra punkt q i denne oversikten.