Filsystemet for NTFS

NTFS = New Technology File System.

MFT =  Master File System

Oppdatert 090701

J. Futsæther

 

Dos og Win95/98 bruker filsystemet FAT (File Allocation Table). Filsystemet FAT kan betraktes som en tabell som holder rede på (peker på) hvilke sektorer eller clusters (samling av sektorer) på harddisken filene er lagret på.

 

Filsystemet NTFS opererer også med sektor/cluster-begrepet for den fysiske lagringen, men bruker et helt annet system for å finne igjen filene på harddisken. Dette systemet heter Master File Table, forkortet til MFT. Formatet for MFT er avhengig av størrelsen på filen.

 

Med ordet ”fil” i NTFS-sammenheng, menes fil, systemfil eller mappe.

 

 

MFT for en liten fil som er mindre eller lik 1500 byte.

 

 

 

 

Hvert felt i figuren benevnes som attribut.

 

Atributtene inneholder følgende:

 

Header :                                   xx

Standard information:               Klokke og dato

Extended Attribute:                  Inneholder pekere til en eller flere nye MFT.

Filnavn:                                    Lange (255 tegn) og korte (8 tegn) filnavn

Data:                                       Fortløpende clustre som inneholder filen .

Security description:                 xx

 

Mens Dos/Win95/98-filsystemet FAT, kan betraktes som en tabell som holder oversikt over hvor hvert enkelt cluster ligger, og dermed også filen, inneholder MFT-tabellen selve filen selv. Det er derfor viktig at vi betrakter feltene i MFT-systemet som attributter. I attributten DATA kan det lagres opptil 1500 byte, avhengig av:

 

  1. Hvor mye plass det er tildelt for hvert enkelt MFT.
  2. Hvor mye plass de andre attributtene trenger.
  3. xx

 

MFT for en mellomstor fil.

 

De fleste filer er større enn 1500 bytes. Hva gjør vi da? Da vil DATA-atributtet peke til en eller flere ”data run”. Data runs er fortløpende clustre som inneholder data for filen.

 

Hver peker inneholder to elementer:

 

  1. Startclustere for data run.
  2. Antall fortløpende clustre for dette runnet.

 

 

 

MFT for en stor fil.

 

For filer som er så stor at dataatributtet ikke får plass til nok dataruns, så taes extended attributt-feltet i bruk. Extended atributtet inneholder pekere til en ny MFT-tabell, som igjen inneholder pekere til data runs. Formatet ser da slik ut:

 

 

 

MFT-tabellen som Extended attribut peker på, trenger ikke de andre atributtene som den originale MFT har. Dermed blir det mer plass til data eller pekere til fortløpende clustre.

 

Det kan være så mange pekere til data runs, som det er plass til i data-atributtet.

 

MFT for en meget stor fil.

 

For meget store filer kan dataattributtet bli for lite til å inneholde alle nødvendige pekere til alle data-runnene. Dette løses ved å la extended data-attributtet peke på flere MFT-tabeller.

 

 

 

Alle skissene er tegnet inn med bare tre ”Data run” for hver MFT. I virkeligheten kan det være færre eller flere ”dataruns”.