RAM (Random Access Memory)

 

Johan Futsæther

 

Opprettet: 2001

Redigert : 21.03.04, 08.11.04

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

DIPP

 

Dual In Pin Package

 

 

 

DRAM

Den enkelte ”Dipp” sitter i sokler eller er loddet på hovedkortet .

SIPP

 

Single Inline Pin Package

SIPP memory

 

 

 

 

 

 

FP

FPM

Dram sitter på moduler. Ett hakk nederst i venstre hjørnet. Kontaktene består av ”pinner“

SIMM

 

Single Inline Memory Modules

FPM

EDO

 

Ett hakk nederst i venstre hjørnet.

Finnes i 30 og 72 pins versjon.

72-pinnsversjonen har ett hakk på kontaktsiden også.

DIMM

 

Dual Inline Memory Modules

FPM

EDO

SDRAM

 

Ett halvsirkelformed hull på begge sider a modulen. To hakk på kontakt-flaten med kontaktflater mellom hakkene.

168 pinner.

DDR

To halvsirkel-formede hull på begge sider.

Ett hakk på kontaktflaten.

184 pinner.

RIMM

 

Rambus Inline Memory Modules.

Også kalt:

Direct Rambus Memory Modules

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre typer:

16/18-bit,184 pinner, 32/36-bit 232 pinner, 64/72-bit 326 pinner

Alle typer like store, men hakkene på kontaktflatene er plassert litt forskjellig.

RAMBUS

 

Ett halvsirkel-formed hull på begge sider av modulen. To hakk ved siden av hverandre på  kontaktsiden uten kontaktpunkter mellom hakkene. Utstyrt med kjøling.

SODIMM

 

Small Outline Dual Inline Memory modules

        SDRAM  72 pins.                              SDRAM 144 pins 

FPM

EDO

SDRAM

 

Halvsirkelformede hull på begge sider. 72, 144 eller  eller 144 pinner.

72 pinns har hakk på venstresiden. 144 pinns har hakk på kontakt-siden.

200poliges-DDR-SDRAM-Modul

 

 

 

 

DDR

Halvsirkelformede hull på begge sider. Hakk i kontaktflaten en kvartlengde fra siden.

SORIMM

 

 

 

 

 


RAMBUS

Halvfirkantede hakk på hver side av modulen. To hakk på kontakt-siden Brukes i bærbare maskiner, rutere, svitsjer, printere. Etc

200 pinner

Annet

SOJ

TSOP

Thin Small Outline Package

 

 

 

 

Brukes i bærbare maskiner, rutere, svitsjer, printere. etc. Må loddes på printkort.


RAM (Random Access Memory)

 

DRAM (Dynamisk RAM) Trenger oppdatering for å holde på innholdet. DRAM danner grunnlaget for minneteknologien som brukes i datamaskiner. 

 

SRAM (Static RAM). Trenger ingen oppdatering for å holde på innholdet.. Dyr. Brukes som cache

 

PMRAM (Page Mode RAM)

 

FPMRAM (Fast Page Mode RAM) eller FP-RAM.

RAS signalet holdes aktivt slik at ved hvert fall I CAS-signalet, så vil en ny kolonneadresse bli tilført og den tilhørende celle (bit) kan bli lest. Dette går hurtigere (Fast) enn viss både RAS og CAS må tilføres for hver bit som skal leses.

 

EDO (Extended Data Out) Leveres både som SIMM og DIMM. I en ”vanlig” PMRAM, så stenges utgangen på rammen når neste kolonneadresse legges inn for å finne nye data. Dette skjer ikke på EDO-ram. Utgangen fortsetter å holde gyldige data. EDO-ram kan med andre ord både leses og samtidig som neste data letes frem.

 

SDRAM (Synchronous Dram) Har ROM på modulen som rapporterer modulens hastighet og timing til systemet. Systemet kjører deretter memorybussen i den hastighet som blir rapportert. Minnesbrikken og memorybussen kjøres ”synkront”. Leverer data i bursts. 64 bits-teknologi.

 

DDR SDRAM. (Double Data Rate DRAM). 184 pinner. Samme som SDRAM, men leverer data to ganger pr. klokkepuls. Modulen er dermed to ganger raskere enn SDRAM. 64 bitsteknologi. Leveres som PC1600 (2*100Mhz), PC2100 (2*133Mhz), PC2600 (2*166Mhz)

 

RAMBUS Se RDRAM.

 

RDRAM (Rambus Dram). 184 pinner. Basert på 16 bitsteknologi. Pga den lave databredden, må busshastigheten opp.  PC600 benytter en hastighet på 266 MHz, PC700 en hastighet på 356 MHz og  PC800 benytter en hastighet på 400 MHz. Data overføres data både på stigende og synkende klokkesyklus. Dette vil si at PC800 som kjører 400 MHz, i praksis vil tilsvare 800 MHz. Båndbredden for PC800 RDRAM vil totalt bli 1,6 GB/s (16 bits = 2 byte, og 2 x 800 = 1,6 GB/s). Ser man på Intels 850-brikkesett for Pentium 4, benyttes to RDRAM-kanaler -- båndbredden vil da fordobles. Ved bruk av PC800 RDRAM vil man få en båndbredde på totalt 3,2 GB/s. Siden to RDRAM-kanaler benyttes, må man sette inn like moduler parvis. Sommeren 2002 ble også PC1066 RDRAM introdusert.

 

Memory Bank En bank tilsvarer databredden til en uP. Det vil si at viss du har en 32 bits uP, og skal bruke en 72 pinns SIMM-modul som har 32 bits bredde, trenger du bare en modul for å ”fylle” en Bank.. Skal du bruke en 30 pinns SIMM-modul som har en databredde på 8 biter, må du bruke 4 moduler (4*8=32) for å dekke en bank.

PCxx PC 100 betyr for eksempel at memorymodulen kan kjøres med en busshastighet på 100 Mhz. PC133 betyr at memorymodulen kan kjøres med en hastighet på 133 Mhz

 

Registered Memory. Rammodul som har en delay på en klokkepuls før data leveres inn hovedkortet. Brukes i servere og arbeidsstasjoner som skal levere data til mange brukere. Sikrer at riktige data blir levert..

 

Buffered/Unbuffered Memory Ett buffer som RAM-modulen har. Brukes når maskinen har mye ram som skal tildeles data. En Unbuffered modul må tildeles data i løpet av fire klokkepulser. Hvis det er mye ram, og dermed mange chips på modulen, så vil vi ikke kunne ”fylle” modulen med data. PC-systemer bruker UN-buffered Memory, mens  Apple og andre ”ikke PC-systemer” kan bruke buffered memory.

 

NB: Registered/Unregistered/Buffered/Unbuffered kan bare brukes i denne kombinasjonen:

 

 

Buffered

Unbuffered

Registered

Unregistered

Buffered

JA

NEI

JA

NEI

Unbuffered

NEI

JA

NEI

JA

Registered

JA

NEI

JA

NEI

Unregistered

NEI

JA

NEI

JA

 

Paritet. For hver 8 bit som modulen har, finnes det ett 9 bit som sier noe om det er odde eller like antall en’ere i de 8 bit. Meget simpel form for korreksjon. Metoden kan ikke finne hvilket bit som er feil, bare melde fra om at det er en feil.

 

ECC (Error Checking and Correction) En samling av metoder/Coder for å detektere og rette bitfeil som har oppstått i en rambrikke. En vanlig code er ”Hammingkoden”. ECC og ikke ECC-ram kan ikke blandes. Brukes I servere.

 

CAS (Column Access Strobe)

 

RAS (Row Access Strobe)

 

 

Identifisering av DDR RAM

Dette er hentet fra:  http://www.simmtester.com/


JEDEC (
Joint Electron Device Engineering Council) har utviklet en standard for hvordan DDR-ram skal merkes.

 

Merkingen skal ha følgende format.

 

hvor:
“wwww” = Modulens båndbredde.

1600: 1.6GB/sec

2100: 2.1GB/sec.

“m” = Modultype

R= Registered DIMM
U= Unbuffered DIMM (no register on DIMM)

“aa” = SDRAM CAS Latency.
(25=2.5ns CAS Latency)

“b” = SDRAM minimum tRCD spesifikasjon i klokkepulser.

“c” = SDRAM minimum tRP spesifikasjon i klokkepulser.

“d” = JEDEC SPD Revision used on this DIMM

“e” = Gerber file used for this design (if applicable)
A= Reference design of R/C ‘A’ is used for this assembly
B= Reference design of R/C ‘B’ is used for this assembly
C= Reference design of R/C ‘C’ is used for this assembly
D= Reference design of R/C ‘D’ is used for this assembly
E= Reference design of R/C ‘E’ is used for this assembly
F= Reference design of R/C ‘F’ is used for this assembly
H= Reference design of R/C ‘H’ is used for this assembly
K= Reference design of R/C ‘K’ is used for this assembly
Z= Reference design of R/C ‘Z’ is used for this assembly

“f” = Revision number of the reference design used:
1 =  Første revisjon ( 1st release)
2 = Andre revisjon. (2nd release)
3 = Tredje revisjon. (3rd release)
Bank= Not Applicable (used with ‘Z’ above)

Eksempel:

PC1600R-25330-A1

Er en PC1600 DDR Registered DIMM med CL=2.5, tRCD=3, tRP=3
Bruker den senestee  JEDEC SPD Revisjon 0.0 and produced based on the “A” raw card Gerber, 1st release.

NB:

Dess høyere båndbredden på modul er, dess høyere ytelse får du ut av systemet (maskinen).

Båndbredden er definert som :

(Bredden på databussen/8) X (Ram-hastighet)

Eksempel:

Vi bruker en 184 pinns DDR modul. Databredden er 64 bit. Hastigheten (datarate) på en DDR SDRAM er  vanligvis  på 266 Mhz .

Da vil vi få båndbredden:

(64/8) X 266 Mhz = 2100 Mhz

Høy båndbredde har betydning for:

·          hastigheten på 3D-spill

·          avspilling av MP3

·          hvor godt systemet spiller av en MPEG streaming-video.

DDR-produsenter.


IBMN612xxxGT3B (128MB) , IBMN325xxxGT3B (256Mb)
Click here to view IBM DDR


M2S28DxxATP (128mb),M2S56DxxTP (256mb)
Click here to view Mitsubishi DDR


HYB25D256xxxAT (256mb)
Click here to view Infineon DDR


HM5425xx1BTT (256mb)
Click here to view Elpida DDR


TC59WM8xxBFT (256mb)
Click here to view Toshiba DDR


HY5DV6xxx22TC(64mb),HY5DU2xxx22(128mb),HY5DU5xxx22(256mb)
Click here to view Hynix DDR


MT46VxxMxx (64mb) (128mb) (256mb) (512mb)
Click here to view Micron DDR


K4D6xx23HA(64mb),K4H28xx38B(128mb),K4H56xx38B(256mb)
Click here to view Samsung DDR


NT5DsxxMxAT (128mb) (256mb)
Click here to view Nanya DDRV58C265xx4SAT(64mb),V58C2128xx4SAT(128mb)
Click here to view Mosel/Vitelic DDR

Se her hva som skjer viss DDR-rammen du har kjøpt ikke følger JEDEC-standarden.

 

 

 

Term

Definition

Access Time, timing

A measurement of time in nanoseconds (ns) used to indicate the speed of memory. Access time is a cycle that begins the moment the CPU sends a request to memory and ends the moment the CPU receives the data it requested. Memory modules complete this process in as fast as 6ns for PC133mhz memory while older modules can take up to 80ns or more.

Array

The area of the RAM that stores the bits. The array consists of rows and columns, with a cell at each intersection that can store a bit. The large rectangular section in the centre of the die where the memory is stored.

ASCII

(American Standard Code for Information Interchange) A method of encoding text as binary values. The ASCII system requires nearly 256 combinations of 8-bit binary numbers to support every possible keystroke from the keyboard.

Asynchronous Cache

Describes a type of L2 cache that is not in synch with the system clock. Asynchronous cache is slower than its synchronous counterpart, but is capable of delivering information to the CPU at a rate 10 percent faster than standard DRAM. Asynchronous cache was first used to boost memory performance in 386 systems and is still widely used today.

Bandwidth

The capacity to move data on an electronic line such as a bus or a channel. In short, the amount of data moved relative to a specific time frame. It is expressed in bits, bytes, or Hertz (cycles) per second.

Bank Schema

A method of diagramming memory configurations. The bank schema system consists of rows and columns that represent memory sockets on a system: rows indicate independent sockets and columns represent banks of sockets.

BEDO

(Burst EDO) DRAM -- a type of EDO DRAM that can process four memory addresses in one burst. Unlike SDRAM, however, BEDO DRAM can only stay synchronised with the CPU clock for short periods (bursts) and it can't keep up with processors whose buses run faster than 66 MHz.

Binary

A method of encoding numbers as a series of bits. The binary number system, also referred to as base 2, uses combinations of only two digits - 1 and 0.

Bit

Short for binary digit, the smallest unit of data that can be processed or stored by a computer. A bit can have a value of either 1 or 0. Bits make up 'computer' language the same way letters of an alphabet make up human languages. Different combinations of different bits form 'words' and 'sentences' (actually signals) that a computer understands. Before these words and sentences can be transmitted from the CPU to memory, or vice versa, they must be broken down into 8-bit segments called bytes. Older computers were designed to handle only 8-bit data segments, while newer models have progressed to 64-bit segments. This larger bit width capacity generally means better and faster computer performance.

Buffered

Buffered means adding logic, particularly drivers, to a SIMM or DIMM to increase the output current. Buffering is used to overcome signal attenuation due to capacitive loading. Modules that are "buffered" usually have small buffer chips mounted on them.

Burst Mode

Bursting is a rapid data-transfer technique that automatically generates a block of data (a series of consecutive addresses) every time the processor requests a single address. The assumption is that the next data-address the processor will request will be sequential to the previous one. Bursting can be applied both to read operations (from memory) and write operations (to memory).

Bus

The central communication avenue in a PCs system board. It normally consists of a set of parallel wires or signal traces that connect the CPU, the memory, all input/output devices, and peripherals and allows data to be transferred from one system component to another. Busses come in a variety of bit widths and speeds. To prevent data bottlenecks, the components attached to a bus must operate at close to the same speed as the bus.

Bus cycle

A single transaction between system memory and the CPU.

Byte

A unit of information made up of 8 bits. The byte is the fundamental unit of computer processing; almost all aspects of a computer's performance and specifications are measured in bytes or multiples of bytes such as kilobytes (~1,000 bytes) or megabytes (~1 million bytes), or gigabytes (~ 1 billion bytes)

Cache Controller

The circuit in control of the interface between the CPU, cache and DRAM (main memory).

Cache memory

Cache RAM is high-speed memory (usually SRAM) which is dedicated to storing frequently requested data. If the CPU needs data, it will check in the high-speed cache memory first before looking in the slower main memory. Cache memory may be three to five times faster than system DRAM. Most computers have two separate memory caches; L1 cache, located on the CPU, and L2 cache, located between the CPU and DRAM. L1 cache is faster than L2, and is the first place the CPU looks for its data. If data is not found in L1 cache, the search continues with L2 cache, and then on to DRAM.

Card Memory

A type of memory typically used in laptop and notebook computers. Credit card memory features a small for factor and is named for its similarity to the size of credit card.

CAS

(Column Address Select/or Strobe)--A control pin on a DRAM used to and activate a column address. The column selected on a DRAM is determined by the data present at the address pins when CAS becomes active

CAS Latency

The ratio between column access time and clock cycle time. CAS Latency 2 (CL2) offers a slight performance increase over CAS Latency 3 (CL3).

CBR

(CAS Before RAS)- a fast refresh technique in which the DRAM keeps track of the next row it needs to refresh, thus simplifying what a system would have to do to refresh the part.

Check Bits

Extra data bits provided by a DRAM module to support ECC function. For a 4-byte bus, 7 or 8 check bits are needed to implement ECC, resulting in a total bus width of 39 or 40 bits. On an 8-byte bus, 8 additional bits are required, resulting in a bus width of 72 bits.

Checkboard

A detail test pattern designed to exercise each individual cell in the memory and find possible shorts between adjacent columns and data buses

Clock

An electrical current that alternates between high and low voltages. The speed of the clock is measured in Megahertz (MHz)

Clock speed

The rate at which a computer's internal system clock operates. The clock is used to synchronize operations between the components within the clock.

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor: a process that uses both N- and P-channel devices in a complimentary fashion to achieve small geometries and low power consumption.

Column

Part of the memory array. A bit can be stored where a column and a row intersect.

Compact Flash Memory

A fast, postage stamp size RAM that is removable. The CF Card weighs half an ounce, with roughly one-fourth the volume and one-half the thickness of a PCMCIA Type II Card. The CF Card fits into a CF PC Card Adapter making it compatible with a standard PCMCIA Type II slot on any notebook or desktop computer. This allows the easy transfer of stored digital information from the CF Card to a computer or printer. Currently, the most readily available application for the CompactFlash Card is the digital still camera.

CPU

(Central Processing Unit)--The chip in a computer that has primary responsibility for interpreting commands and running programs. The CPU is the most vital component of a computer system. The speed of the CPU has a significant impact on overall system performance, but the CPU doesn't act alone. If slower memory is paired with a fast processor, the processor will be forced to wait for the memory to respond. When the speed mismatch is extreme, the user will see numerous memory errors and even complete system failure.

DDR

(Double Data Rate) or DDR SDRAM The next generation of the current SDRAM. DDR finds its foundations on the same design core of SDRAM, yet adds advances to enhance its speed capabilities. As a result, DDR allows data to be read on both the rising and the falling edge of the clock, delivering twice the bandwidth of standard SDRAMS. DDR essentially doubles the memory speed from SDRAMs without increasing the clock frequency

DIMM

(Dual In-line Memory Module) A printed circuit board with gold or tin/lead contacts and memory devices. A DIMM is similar to a SIMM, but with this primary difference: unlike the leads on either side of a SIMM, which are "tied together" electrically, the leads on either side of a DIMM are electrically independent, ie actually separate circuits which allows for wider and faster data transfer.

DIP

(Dual In-line Package) A form of DRAM component packaging. DIPs can be installed either in sockets or permanently soldered into holes extending into the surface of the printed circuit board. The DIP package was extremely popular when it was common for memory to be installed directly on a computer's motherboard.

DQM

Data mask signal used by SDRAMs to provide byte masking during write operations. There is one DQM signal for every 8 bits of data width.

DRAM

(Dynamic Random Access Memory) DRAM is the most common type of memory and is "dynamic" because in order for the memory chip to retain data, it must be refreshed constantly (every few milliseconds). If the cell is not refreshed, the data is lost. DRAM temporarily stores data in a cell composed of a capacitor and a transistor. Each cell contains a specified number of bits. These cells are accessed by row addresses and column addresses.

DRDRAM

(Direct Rambus DRAM)-- a totally new RAM architecture, complete with bus mastering (the Rambus Channel Master) and a new pathway (the Rambus Channel) between memory devices (the Rambus Channel Slaves). A single Rambus Channel has the potential to reach 500MBps in burst mode; a 20-fold increase over DRAM.

ECC

(Error Checking/ Correcting Code) A method used to check the integrity of data stored in memory . ECC memory improves data integrity by detecting errors in memory and is more advanced than parity because it can detect both multiple-bit errors and single-bit errors (parity only detects single-bit errors). ECC is typically found in high-end PCs and file servers where data integrity is key. An ECC scheme capability is partially determined by the sophistication of the "systematic code" employed. The systematic code is like a reference table that the memory system uses to determine whether or not the memory has returned the correct data. Every time data is stored in memory, this code is responsible for the generation of check bits which are stored along with the data. When the contents of a memory location is referenced, the ECC memory logic uses the check bit information and the data itself to generate a series of "syndrome bits". If these syndrome bits are all zeros, then the data is valid and operation continues. If any bits are ones, then the data has an error and the ECC memory logic isolates the errors and reports them in the operating system. In the case of a correctable error, the ECC memory scheme can detect single and double bit errors and correct single bit errors.

EDO Parity RAM

EDO Parity RAM offers the high performance of EDO memory and has built-in parity which greatly improves reliability. Ideal for high-end PCs and entry-level servers, EDO Parity modules are compatible with any system that accepts a standard 72-pin EDO module and are rapidly becoming the new standard on high-end systems.

EDO RAM

(Extended Data Out) EDO RAM is similar to FPM memory, a form of DRAM technology that shortens the read cycle between memory and CPU. but provides improved performance by keeping available data longer in memory. It eliminates much of the wait time by allowing the processor to access data during the refresh cycle. In other words, the computer can load data as it is searching for new information. EDO memory is generally 10 to 20% faster than FPM memory. A computer must support EDO memory in order to notice an increase in performance.

EDRAM

(Enhanced Dynamic Random Access Memory)--a form of DRAM that boosts performance by placing a small complement of static RAM (SRAM) in each DRAM chip and using the SRAM as a cache. Also known as cached DRAM, or CDRAM.

EEPROM

Electrically Erasable, PROgrammable, Read-Only Memory chip. EEPROMs differ from DRAMs in that the memory stays in even if electrical power is lost. Also, the memory can be erased and reprogrammed.

EOS

(ECC on SIMM) A data-integrity checking technology designed by IBM that features ECC data-integrity checking built onto a SIMM.

EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory

Even Parity

Even parity and odd parity are two different parity protocols used to check the integrity of data stored in memory. A memory manufacturer can use either protocol in a memory product. Even parity adds an additional bit to every byte of data to make the total number of 1's in the segment even. When the byte passes to the CPU, the parity circuit checks the byte to be sure it is still even. If it is, the data is considered to be valid and the parity bit is removed from the byte. If instead it registers as odd, it is considered to be invalid and a parity error is generated.

Fake Parity

Unlike odd and even parity, fake parity is not capable of detecting an invalid data bit. It was designed to artificially 'satisfy' a parity-enabled computer without actually checking the data for errors. Fake parity attaches a bit to each byte of data just like odd and even parity protocols. The difference is that fake parity simply adds the correct parity bit as the data is sent to the CPU instead of attaching it before the data is stored to memory, and recalculating it before the byte passes to the CPU.

Flash Memory

Flash memory is a non-volatile memory device that retains its data when the power is removed. The device is similar to EPROM with the exception that it can be electrically erased, whereas an EPROM must be exposed to ultra-violet light to erase.Flash memory does not need a constant power supply to retain its data and it offers extremely fast access times, low power consumption, and relative immunity to severe shock or vibration. These qualities combined with its compact size, make it perfect for portable devices like scanners digital cameras, cell phones, pagers, handhelds and printers. Flash chips have a lifespan limited to 100,000 write cycles, which means flash will never replace main memory in
computers.

FPM

(Fast-Page Mode) A common DRAM data-access scheme. Accessing DRAM is similar to finding information in a book. First, you turn to a particular page, then you select information from the page. Fast-page mode enables the CPU to access new data in half the normal access time, as long as it is on the same page as the previous request.

Gigabit

Approximately 1 billion bits: 1 bit x 1,024 (that is, 1,073,741,824 bits) Or exactly 2^30 bits.

Gigabyte, GB

A unit of measurement approximately equal to 1024 megabytes. Computer components process data in bytes or multiples of bytes such as kilobytes (~1,000 bytes), megabytes (~1 million bytes), and gigabytes (~ 1 billion bytes).

Integrated Circuit, IC

An electronic circuit-consisting of components and connectors-contained on a semiconductor chip. Usually packaged in a plastic or ceramic case with external connector pins.

IO CARD

A PCB that interfaces between the computer and our own interface board.

JEDEC

(Joint Electronic Devices Engineering Council) An international body of Semiconductor manufacturers that set integrated circuit standards.

Keys

Notches on a memory module that prevent it from being installed incorrectly or into an incompatible system.

Kilobit

Approximately one thousand bits: 1 bit x 210 (that is, 1,024 bits).

Kilobyte, KB

A unit of measurement approximately equal to 1024 bytes. Computer components process data in bytes or multiples of bytes such as kilobytes (~1,000 bytes), megabytes (~1 million bytes), and gigabytes (~ 1 billion bytes).

L1 cache

(L1 Cache)- Sometimes also known as primary or level 1 cache, is a small amount of high-speed memory that resides on or very close to the CPU. L1 Cache interacts with the CPU for most frequently requested instructions and data.

L2 cache

(L2 cache) A specialized memory unit that enhances DRAM performance by providing the CPU with data at speeds ten times faster than DRAM. L2 cache comprised of Static RAM (SRAM), a high-speed RAM that does not need to be refreshed to retain its data. Most computers have two different memory caches; L1 cache, located on the CPU, and L2 cache, located between the CPU and DRAM. L1 cache is faster than L2, and is the first place the CPU looks for its data. If data is not found in L1 cache, the search continues

Logic Board

(see motherboard)

Marching

Detail test pattern designed to check for decoder and cell interaction problems

Megabit

Approximately one million bits: 1 bit x 1,0242 (that is, 1,048,576 bits).

Megabyte, MB

(MB) A unit of measurement approximately equal to 1 million bytes (1,048,576 to be exact).

Memory

A Term commonly used to refer to computer system's random access memory (see also RAM). The term memory has also been used to refer to all types of electronic data storage (see storage). A computer system's memory is crucial to its operation; without memory, a computer could not read programs or retain data. Memory stores data electronically in memory cells contained in chips. The two most common types of memory chips are DRAM and SRAM

Memory Bank

A logical unit of memory in a computer, the size of which is determined by the computer's CPU. For example, a 32-bit CPU calls for memory banks that provide 32 bits of information at a time.

Memory Configuration

The amount of memory in an IC and how it is accessed. Also, a code on the lot traveler used to indicate the IC's memory configuration (e.g., 1M1 = 1 Meg x 1, 4M4 = 4 Meg x 4, etc.).

Memory Controller

The interface between system memory and the central processing unit. The memory controller consists of special circuitry--usually a microprocessor--within a computer system that interprets requests from the central processing unit in order to locate data locations, or addresses, in memory.

Memory Cycle

Minimum amount of time required for a memory to complete a cycle such as read, write, read/write, or read/modify/write.

MIPS

(MIPS) Millions of Instructions Per Second. This measurement is generally used when describing the speed of computer systems

Motherboard

Also known as logic board, main board, or system board; your computer's main electronics board, which in most cases either contains all CPU, memory, and I/0 functions, or has expansion slots that support them.

Nanosecond, ns

One billionth of a second. Memory data access times are measured in nanoseconds. For example, memory access times for typical 30- and 72-pin SIMM modules range from 60 to 100 nanoseconds.

Non-Volatile Memory

Types of memory that retain their contents when power is turned off. ROMs, PROMs, EPROMs and flash memory are examples. Sometimes the term refers to memory that is inherently volatile, but maintains its content because it is connected to a battery at all times, such as CMOS memory and to storage systems, such as hard disks.

Noncomposite

A term created by Apple Computer, Inc. that describes a memory module which uses 16-Mbit technology. For a given capacity, a noncomposite module will have fewer chips than a composite module.

Odd Parity

Even parity and odd parity are two different parity protocols used to check the integrity of data stored in memory. A memory manufacturer can use either protocol in a memory product. Odd parity adds an additional bit to every byte of data to make the total number of 1s odd. When the byte passes to the CPU, the parity circuit checks the byte to be sure it is still odd. If it is, the data is considered to be valid and the parity bit is stripped from the byte. If instead it registers as even, it is considered to be invalid and a parity error is generated.

Parity

A quality control method that checks the integrity of data stored in a computer's memory. Parity works by adding an extra bit of data to each byte to make the total number of 1's either odd or even An error is detected if the parity circuit determines that this number has changed, indicating that some of the data may have been lost or otherwise corrupted. Two different parity protocols exist, even parity and odd parity. Parity protocols are capable of detecting single bit errors only. To enable multiple-bit error detection, manufacturers must use a more advanced form of error checking called Error Correcting Code (ECC). See also Fake Parity

PC133 PC100 PC66

Around middle of 1998, Intel introduced the BX chip set to their motherboard designs. One element in this new architecture will include an increase in the PC main memory bus speed (Host bus) from 66 to 100 to 133 MHz, called PC 133. To match the 133MHz bus speed, 133MHz SDRAM modules is the required memory technology for this new chip set.

PCB

(Printed Circuit Board) A component made up of layers of copper and fiberglass; the surface of a PCB features a pattern of copper lines, or "traces," that provide electrical connections for chips and other components that mount on the surface of the PCB. Examples: motherboard, SIMM, credit card memory, and so on.

PCMCIA

(Personal Computer Memory Card International Association) A standard that allows interchangeability of various computing components on the same connector. The PCMCIA standard is designed to support input/ output devices, including memory, fax/modem, SCSI, and networking products.

Pipeline Burst Cache

A type of synchronous cache that uses two techniques to minimise processor wait states - a burst mode that pre-fetches memory contents before they are requested, and pipelining so that one memory value can be accessed in the cache at the same time that another memory value is accessed in DRAM.

Primary Cache

Cache that is closest to the processor: typically located inside the CPU chip. Can be implemented either as a unified cache or as separate sections for instructions and data. Also referred to as Level 1 cache or internal cache.

Proprietary Memory

Memory that is custom-designed for a specific computer

RAM

(Random Access Memory) A type of memory that can be written to and read from in a nonlinear (random) manner. When an application is opened. it is transferred from the hard drive to RAM where it is more readily accessible. RAM enhances system performance because it can process requests from the CPU more quickly than the hard drive. The kind of RAM used in main memory on most computers is Dynamic RAM (DRAM). DRAM stores data as electronic signals. These signals must be constantly refreshed to keep them from dissipating. The more RAM your computer has, the more data it can store at one time and subsequently the more efficiently your computer will operate. The data held in RAM is lost when the computer is turned off. The term random derives from the fact that the CPU can retrieve data from any individual location, or address, within RAM.

RAS

Row Address Select (or Strobe): a control pin on a DRAM used to latch and activate a row address. The row selected on a DRAM is determined by the data present at the address pins when RAS becomes active.

RDRAM

Rambus DRAM technology is a system-wide, chip-to-chip interface design that allows data to pass through a simplified bus. Rambus uses a unique RSL (Rambus Signaling Logic) technology. Rambus is available in two flavors: RDRAM and Concurrent RDRAM. RDRAM is currently in production with Concurrent RDRAM production scheduled for late 1997. The third line extension, Direct RDRAM, is in development stages and scheduled for production in 1999. In late 1996, Rambus agreed to a development and license contract with Intel that will lead to Intel's PC chip sets supporting Rambus memory starting in 1999.

Refresh

An electrical process used to maintain data stored in DRAM. The process of refreshing electrical cells on a DRAM component is similar to that of recharging batteries. Different DRAM components call for different refresh methods.

Refresh Rate

The speed at which DRAM is refreshed. DRAM stores data as a series of electron charges in individual cells. This data must be constantly recharged or 'refreshed' to keep the data from dissipating. The refresh rate refers to the size of the data that must be recharged, and is typically expressed in kilobytes (~1,000 bytes). Two common refresh rates are 2K and 4K, with 2K being the faster rate.

Registered Memory

Registers delay memory information for one clock cycle to ensure all communication from the chipset is collected by the clock edge, providing a controlled delay on heavily loaded memories

RIMM

(Rambus Inline Memory Module)--A form of chip packaging that is similar to DIMMs using Direct Rambus DRAM memory subsystems.

ROM

(Read Only Memory) A form of random access memory that can only be read from, not written to. Most systems use ROM to store the instructions a computer needs during the startup process.

Row

Part of the RAM array; a bit can be stored where a column and a row intersect.

SDRAM

(Synchronous DRAM) A DRAM technology that uses a clock to synchronize signal input and output on a memory chip. The clock is coordinated with the CPU clock so the timing of the memory chips and the timing of the CPU are "in synch." The synchronization eliminates time delays and allows for fast consecutive read and write capability, thereby increasing the overall performance of the computer. SDRAM has two separate memory banks that operate simultaneously, while one bank prepares for access, the other is being accessed. SDRAM allows the CPU to access memory approximately 25 percent faster than EDO memory because it is controlled by the system clock. SDRAMs can only be used in computers designed for it and cannot be mixed with any other type of memory. SDRAM can operate at 100MHz, 133Mhz and features a burst mode that allows it to address blocks of information instead of small data bits.

Secondary Cache

Cache that is second closest to the processor; typically located on the system board. Also referred to as Level 2 cache and external cache.

Self Refresh

A memory technology that enables DRAM to refresh on its own-independent of the CPU or external refresh circuitry. This technology is built into the DRAM chip itself and reduces power consumption dramatically. It is commonly used in notebook and laptop computers.

SGRAM

Synchronous Graphics RAM. A single port DRAM designed for graphics hardware that require high speed throughput such as 3-D rendering and full-motion video.

SIMM

(Single In-line Memory Module) A memory package consisting of a number of DRAM chips on a small printed circuit board. This board provides the connection between multiple memory chips and the computer system. SIMMS come in various pin configurations, the most common type being: 30 pin and 72 pin. A 30 pin SIMM has a row of 30 tin or gold pins long the bottom of the module which determine the amount of data the module can handle. These pins connect to only one memory chip as opposed to DIMMs which can connect to multiple chips.

SIMM socket

An interconnect component mounted on the system board, or motherboard, designed to hold a single SIMM

SO DIMM

(Small Outline Dual In-line Memory Module) An enhanced version of a standard DIMM. The small outline DIMM is about half the length of a typical 72-pin SIMM. This compact DIMM are used in mobile computing devices. SO DIMMs come in a variety of pin sizes and can be installed either singly to support 32-bit systems, or in pairs to support 64-bit systems.

Soft error

An error caused by a temporary disruption of the memory cell

SOJ

(Small Outline J-lead) A common form of surface-mount DRAM packaging. It is a rectangular package with J-shaped leads on the two long sides of the device.

SPDSerial Presence Detect

(Serial Presence Detect) An enhanced presence detect that uses an EEPROM to store manufacturer data.

Speed

The time it takes the RAM to put information into its memory or get information out of its memory. It is measured from the time that an address and proper control signals are given, until the information is stored or placed in the device's output(s).

Speed grade

Our coding for the speed that the stored information in the part can be retrieved by a computer. For DRAMs, a -5 is 50 nanoseconds, a -6 is 60 nanoseconds, a -7 is 70 nanoseconds, etc. For SRAMs, a -10 is 10 nanoseconds, etc.

SRAM

(Static RAM) SRAM is similar to DRAM but does not constantly refresh. SRAM is faster and more expensive than DRAM and is generally used for speed-critical areas of the computer such as cache memory.

Storage Device

A medium designed to hold data, such as Floppy Diskette, Harrd Disk Drive or CD-ROM.

Synchronous Cache

A kind of L2 cache that is synchronized with the CPU. This eliminates the lag time created while the CPU waits for cache memory to fulfill its requests. Synchronous cache is typically 3 to 5 percent faster than asynchronous cache, and is a full 20 percent faster than standard DRAM. See also Asynchronous Cache.

Tag

The subset of the CPU address bits used to compare the tag bits of the cache directory to the main memory address being accessed.

Tag RAM

Cache is physically divided into two sections. The Tag RAM section stores the Tag address of the location of the data in cache. This section is smaller than the Data RAM section, which stores the actual data or instruction.

TSOP

(Thin Small Outline Package) A type of DRAM package that uses gullwing shaped leads on both sides. TSOP DRAM mounts directly on the surface of the printed circuit board. The advantage of the TSOP package is that it is one-third the thickness of an SOJ package. TSOP components are commonly used in small outline DIMM and credit card memory applications.

Type

This number (x8, x9, x32, x36, x64, x72, x80) refers to the bit depth of a module, or to the size of the data path used to access the memory.

Unbuffered Memory

This is where the chipset controller deals directly with the memory. There is nothing between the chipset and the memory as they communicate with each other.

Vcc

Collector Common Voltage.

Volatile Memory

Memory that loses its contents when the power is turned off. A computer's main memory, made up of dynamic RAM or static RAM chips, loses its content immediately upon loss of power. Contrast ROM, which is non-volatile memory.

VRAM

(Video RAM) VRAM has two separate data ports. One is dedicated to updating the image on the screen while the other one is used for changing the image data stored in memory. This "dual-ported" design gives higher performance than DRAM which cannot read and write simultaneously but is more expensive.