FAKTABLAD

Tildelning av stasjonsbetegnelse.

Johan Futsæther. Okt01

 

Ettersom du partisjonerer din harddisk og/eller kobler til flere harddisker, kan du komme i den situasjonen at du mister oversikten over hvilken stasjonsbetegnelse (bokstav) som en partisjon/harddisk har fått tildelt av systemet..

 

Det er derfor viktig å ha klart for seg i hvilke rekkefølge denne tildelningen foregår.

 

DOS og Windows 9x og ME tildeler bokstaver fra A og utover, i denne rekkefølgen:

Først:

 

 

deretter:

 

 

tilslutt:

 

Som du ser, har primærstasjonene høyere prioritet enn extended (utvidet) logisk partisjon. Det kan derfor være fornuftig å la være å lage primærpartisjoner på andre harddisker enn der du har operativsystemet ditt. (C:)

 

Eksempel:

 

Du har en harddisk som er oppdelt i to partisjoner. Primær partisjon og extended (utvidet) med logisk partisjon. Disse har fått stasjonsbetegnelsene henholdsvis C:. og D: Operativsystemet ditt MÅ ligge på en primærstasjon, så det har du installert på C:.Du har også valgt å installere tekstbehandlingsprogrammet ditt i C: - men ønsker å legge ”dine dokumenter” i D:.

 

Harddisk 1:

 

Primærpartisjon.

Partisjon C:

Operativsystemet

Extended partisjon

Logisk partisjon D:

”Mine dokumenter”

Så lenge du har bare denne ene harddisken, vil dette fungere greit. Etter en tid vil du ha mer plass, og du kjøper en ny harddisk som du installerer og partisjonerer som primærstasjon. Da vil systemet tildele  stasjonsbetegnelsene slik:

Harddisk 1:

Primærpartisjon.

Partisjon C:

Operativsystemet

Extended partisjon

Logisk partisjon E:

”Mine dokumenter”

Harddisk 2:

Primærpartisjon.

Partisjon D:

Diverse programmer

Vi ser nå at ”Mine dokumenter” på harddisk 1 har fått endret stasjonsbetegnelsen fra D: til E: av systemet. Dette vil forårsake at tekstbehandlingsprogrammet ikke vil finne noen dokumenter siden tekstbehandlingsprogrammet  tror at de ligger i partisjon D. Det kan derfor være fornuftig å ikke lage primærstasjon av harddisk 2. Extended logisk partisjon på harddisk 1 hvor ”Mine dokumenter” ligger, vil da beholde sin stasjonsbetegnelse og referansen til dine dokumenter vil være rigtig.