Sjekkliste for nettverksproblemer i TCP/IP-nettverk.

Bearbeidet av Johan Futsæther.

 

Uansett hvilket operativsystem du bruker, vil du før eller siden komme ut for nettverksproblemer. Det finnes mange metoder for systematisk feilsøking som kan brukes. Noen av dem krever programvare og/eller dyre nettverksinstrumenter tilgjengelig.

 

Sjekklisten nedenfor er en ”gjengs” liste for hvordan du kan sjekke nettverket ditt. Listen er laget av en nettverksspesialist (Dave May) og baserer seg på litt tasting på tastaturet og bruk av eliminasjonsmetoden.

 

Noen punker kan virke banale, men kan likevell vise seg å være avgjørende for at du skal finne feilen.

 

NB: Denne listen er kun ment for å kunne lokalisere feilen.

 

1.        Hva var det som stoppet.? Client eller serveren? En eller flere maskiner?

 

 

 

2.        De fleste nettverksfeil er faktisk av fysisk karakter. Sjekk nettverket med hensyn på:

 

·         Lyser det grønt på nettverkskortet.

·         Er tilkoblingen på nettverkskort OK?

·         Er noen kabler i klem eller har fått skarpe knekker?

·         Har noen vært i patche-skapet og ”lånt” en forbindelse?

 

3.        Bruk PING. En nettverkskommando som brukes for å se om du får forbindelse med andre maskiner.

 

I ett typisk nettverk er det slike forbindelser: Client à gateway à server,  eller  client à gateway à internet.     

 

 

 

WIN/95/98/NT

 

 

Skriv : C:\WINDOWS>PING 127.0.0.1, og deretter returtasten.

 


Hvis kortet er i orden, skal du (litt avhengig av din TCP/IP-versjon) få dette på skjermen:

 


Som du ser av bildet, så pinges det fire ganger. Det sendes 32 byte, og tiden det tar før vi får ”svar”er mindre enn 10ms. TTL er Time To Live. Med dette menes at ett pingesignal ikke kan gå ute på nettet i  ”all evighet”.

Pingesignalet blir ”drept” etter å ha vært gjennom 128 rutere.

 

 

LINUX:

 

skriv: [root@gateway /root] # PING –c 4 127.0.0.1

Du skal da få omtrent dette på skjermen:

 

PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) : 56 data bytes

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.2ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.9ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.9ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.9ms

 

--- 127.0.0.1 PING statestics ---

4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.9/0.9/1.2 ms

 

Som du ser, så må du sette inn ”-c 4” i commandoen når du bruker LINUX, ellers ville ”pingingen” aldri stoppe. Du må eventuelt stoppe den med CTRL-C.

 

4.        Hvis du IKKE har fått ett  resultat som beskrevet i punktene foran, så gjør dette.:

 

I WIN/95/98/NT

 

Installer TCP/IP på nytt.

Gå til kontrollpanelet.  (Network Control Panel).

Installer TCP/IP

 

I LINUX,

 

Sjekk at selve kortet er riktig installert ved å bruke IFCONFIG.

 

Skriv: [root@gateway /root]# ifconfig

 

Kommandoen skal gi omtrent følgende resultat:

 

eth0                        Link encap:Ethernet Hwaddr 00:00:11:22:33:44

inet adr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500  Metric:1

RX packets:219876 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:153838 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:77 txqueuelen:100

Interrupt:10 Base address:0x230

 

Io                            Link encap:Local Loopback

Inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1

RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:77 txqueuelen:0

 

IFCONFIG-commandoen vil gi deg en liste over tilkoblingene. Hvis loopback (Io) ikke er på listen, kan det være feil i kjernen elller i loopback-modulen. Prøv å installere på nytt.

 

5.        Pingingen du hittil har gjort, har bare vært for å sjekke egen maskin. Er dette ok, så er tiden inne for å sjekke en annen maskin som befinner seg på nettet. Det er viktig at den andre maskinen er på det samme subnettet som deg. I eksempelet ovenfor, ga IFCONFIG deg ip-adressen 192.168.1.100. Du må derfor skifte ut det siste tallet (100) med en annet tall som du vet finnes på det samme subnettet.  For eksempel 101. Finnes ikke den adressen du prøver, får du error. For å finne en annen maskins ip-adresse, må du gå til den aktuelle maskin du ønsker å finne ip-addressen på. Bruk deretter en av følgende kommandoer på den maskinen du ønsker å finne ip-adressen på::

 

·         På NT bruker du kommandoen IPCONFIG.

·         På WIN/98 kommandoen WINIPCFG i windows... eller IPCONFIG i DOS.

·         På LINUX bruker du kommandoen IFCONFIG.

 

For Windows NT vil det se slik ut:

 


 

 


6.        Hvis du ikke kan pinge noen på det lokale subnett, så er det meget sannsynlig at du har en fysisk feil på maskinen. Foreksempel defekt kabel inn til maskinen eller defekt nettverkskort. Med andre ord; når du pinger med ip-adressen 127.0.0.1, så tester du maskinens ”indre” tcp/ip-protokoll, men bruker du en ip-adresse ute på nettet, tester du maskinens tilkoblinger til nettet. (nettverkskortet og patchekabelen)

 

7.        Hvis du fikk kontakt med en annen maskin på nettet, er du klar for å gå videre til nettets gateway. Men først må du finne gatewayadressen for nettet. Dette gjør du slik:

 

·         For NT: bruk kommandoen IPCONFIG

·         For WIN/98: bruk kommandoen  IPCONFIG

·         For LINUX: bruk kommandoen  netstat–rn

 

LINUX.

 

Skriv: [root@gateway  /root] # netstat –rn

 

Du skal nå få:

 

Kernel IP routing table

 

Destination

Gateway

Genmask

Flags

MSS

Window

Irtt

Iface

127.0.0.0

0.0.0.0

255.0.0.0

U

0

0

0

Io

0.0.0.0

192.168.1.254

0.0.0.0

UG

0

0

0

Eth0

 

I dette tilfelle er default gateway-addressen 192.168.1.254

 

Det kan godt hende at gateway ikke er lagt inn på maskinen. Du må da legge til selv ved hjelp av kommandoen ”linuxconf”.

 

Du skal da få dette:

 

Route add default gw_ip_address

 

 hvor ”gateway_ip_address” er ip-addressen. Den får du av systemansvarlig for nettet.

 

WINDOWS 

 

Hvis du ikke finner gatewayen i Windows, må du legge den til selv. Dette gjør du slik:

 

Start àSettingsàControllpanelàTCP/IPàGateway. Legg deretter til ip-adressen for gatewayen. som du får av systemansvarlig for nettet.

 

8.        Det neste du skal gjøre etter at du har funnet ip-adressen til gatewayen, er å PINGE denne slik du har gjort før.

 

9.        Hvis ”pingingen” ser i orden ut, kan du konkludere med at nettverkskort, kabler og gateway er i orden. Du kan nå ”pinge” maskiner utenfor det lokale nettverk. For eksempel kan du pinge en maskin ute på internett. Du trenger heller ikke vite hvilken ip-addresse maskinen du skal pinge har. Du kan for eksempel pinge maskinen (serveren) som tilhører universitet i Oslo ved å sette inn domenenavnet. Ut fra dette kan vi si at en ip-addresse og ett domenenavn er egentlig akkurat det samme. Dette gjøres slik:

 

Skriv: Ping www.uio.no

 

Du skal nå få opp en tilsvarende utskrift som du ser nedenfor. Som du ser, er forsinkelsen større enn når du ”pinget” egen maskin, siden maskinen du pinger ligger lengere unna. Du ser også at du får oppgitt ip-adressen som i dette tilfelle er 129.240.148.12

 

www.uio.no = 129.240.148.12

 


 

 


I noen tilfelle vil du også få en ”statestikk” for pingresultatet.

 

 

10.      Hvis ”pingingen” ikke ser i orden ut, da er gatewayen defekt eller feil konfigurert.