FBdiskett/hd

Av Johan Futsæther

Diskett og HD ”anatomi”.

 

Det mest vanlige lagringsmedia inntil nå (98), har vært disketter eller harddisker. Selve lagringen baserer seg på en overflate som kan magnetiseres av en spole (hode) som det går strøm gjennom. Det samme hode kan både lese og skrive til overflaten. I prinsippet er det ingen forskjell på en diskettstasjon og en harddisks måte å fungere på. Forskjellen ligger i kapasitet, hurtighet, lagringsformat, etc. Lese/skrive-hodet beveger seg innover den magnetiske overflaten uten å være i ”berøring” pga. luftputen som oppstår. Overflaten (platen) er opphengt i en aksling og spinner med en fart på 5300 omd/min for en ”treg” harddisk til 10000 omd/min for en ”rask” harddisk.

 

 

Diskettstasjon:      360 o/min  

 Harddisk:  5300 – 10000 o/min. Hode/overflateavstand:  0,3-0,6 um

Begreper.

Lavnivåformatere.

 

For at vi skal kunne bruke en diskett eller harddisk, må diskett/harddisk-overflaten klargjøres for det aktuelle systemet det skal brukes i. Dette kalles å lavnivåformatere. Disketten/HD deles inn i sektorer og spor. Dette ser slik ut for en typisk diskett som brukes i standard PC-systemer.:

 

 

Strukturen er den samme både for disketter og harddisker , men siden vi i flere ”plater” overhverandre på en harddisk, får vi noen flere begreper vi må forholde oss til.

 

På en harddisk ønsker vi at tilgangen til data skal være så hurtig som mulig. Forflytning av hodebroen tar tid, så istedenfor å lese ”plate for plate bortover” så leses data ”hode for hode nedover”. Dette innebærer at vi slipper å flytte hodebroen i like stor grad. Når hode 0 har lest ferdig begynner hode 1 å lese osv. Dermed ingen forflytning av hodebro. Data som ligger slik ”under hverandre” danner en ”sylinder”. Det er like mange sylindre som det er spor på en harddisk. Av dette følger også at en harddisk har like mange ”sider” som den har hoder. Utregningen av kapasiteten til en harddisk blir da:

 

MB (HD) = 512B *Antall  sektorer * Antall sylindre * Antall hoder

 

Eks. Quantum fireball S:  512B * Sektorer: 63 *  Sylindre: 4092 * Hoder 16  = 2,1 GB.

 

Andre begreper som du vil komme i kontakt med i forbindelse med harddisker.:

 

·         MFM, RLL, AT, ATA, IDE, EIDE, lavnivåformatering, høynivåformatering, Sektor Skew, Interleaving, MTBF, RAID,. Average seek time, partisjonering., cluster.