Faktablad

Hvordan fjerne partisjoner som ikke lar seg fjerne med FDISK?

Johan Futsæther.

12. Mai 02, Redigert: 25.03.04, 16.02.07.

 

 

Hvis en hd blir partisjonert med NT, linux eller annen partisjoneringverktøy utenom FDISK, så kan det hende at du ikke får fjernet disse partisjonene ved å bruke FDISK.

 

Det finnes flere måter å gå rundt dette problemet på, men det lille programmet nedenfor har vist seg å fungere greit i de fleste tilfellene.

 

Du må skrive inn programmet i DEBUG. DEBUG-programmet finner du på bootdisketten for win95/98…. eller du lager deg en bootdiskett. (Se www.bootdisk.com for hvordan du kan lage en bootdiskett, bootCD eller bootflash)

 

Programmet skrives inn fra kommandolinjen når du er i stasjon A:\

 

A:\

debug

Trykk enter. Du starter debug-programmet fra diskett.

-

A 100

Assembler for cs:100

nnnn:0100

int 13

Kaller interupt 13

nnnn:0200

Trykk enter

nnnn er segmentadressen

-

rax

Erstatt ac-registeret

ax0000

 

Trykk enter

:

0301

Skrive inn i sector

-

rbx

Erstatt bx-registeret

bx0000

 

Trykk enter

:

0200

Start fra es:200

-

f 200 L 200 0

Skriv nullere

-

rcx

Erstatt cx-registeret

cx 0000

 

Trykk enter

:

0001

Cylinder 0, sector 1

-

rdx

Erstatt dx-registeret

dx0000

 

Trykk enter 

:

0080

Første fysiske hd-hode 80. Andre fysiske hd-hode 81 osv.

-

p

Utfør (process)

-

q

Avslut debug (quit)

 

Dette programmet finnes i ulike varianter på internett. Kilden til varianten som er beskrevet her, er hentet fra http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;106419

 

Andre debugrutiner:

 

http://www.uktsupport.co.uk/reference/debug.htm

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;106419

http://www.computerhope.com/rdebug.htm#4

http://www.yaids.org/drive_wipe.html