FAKTABLAD ISDN

ISDN: Integrated Services Digital Network

(Det Tjenesteintegrerte nettverk)

Av Johan Futsæther

Opprettet: 25.01.02 

Redigert: 24.01.03,  04.03.04,  21.03.04, 13.11.04

 

ISDN er en telefonitjeneste som Telenor tilbyr sine kunder. Det er ett digitalt overføringssystem for all informasjon - og som bruker de samme kobbertrådene som ”vanlig” analoge telefoner inn til abonnenten..

 

Standarden som brukes i dag kalles EURO-ISDN, og er nedfelt i xxx.

 

Jeg vil her konsentrere meg om abonnentsiden, men det er viktig å ha en blokkskjematisk skisse for hele telenettet, fra abonnent til abonnent, for å få en systemforståelse av ISDN.  Se også ADSL.

 

Blokkskjema:

                    

 

  

 

Begrepsavklaringer:.

 

 • NT1 = Network Termination type 1: Linjeterminering som danner den fysiske og elektriske avslutning av abonenntilkoblingen.
 • NT2 = Network Termination type 2: Linjeterminering som danner den fysiske og elektriske avslutning for hussentraler (PABX), LAN, Gateway, Rutere osv.
 • TE1 = Terminal Equipment type 1:. Ustyr med ISDN-grensesnitt.
 • TE2 = Terminal Equipment type 2.: Utstyr UTEN ISDN grensesnitt. Eks. analoge telefoner, fax, modem, etc.
 • TA = Terminal Adapter: Enhet som brukes for å koble analogt utstyr til en digital linje (ISDN)
 • S-buss : Digital buss ut av NT1-boksen. 2 par (4 tråder)
 • T-buss : Digital bussen mellom NT1 og NT2 enhetene.
 • U-buss : Digital buss mellom NT-boksen og sentralen. 1 par (2 tråder)
 • R-buss : Analog buss mellom Terminal Adapter (TA) og analogt utstyr (TE2)
 • SS7 : SignaleringsSystem nummer 7. Signalering mellom sentraler.                            

Abonnentsiden.

Telenor tilbyr sine brukere to alternative tilkytningsformer.:

 

 1. ISDN GT (GrunnTilknytning), også kalt BRA (Basic Rate Access) eller 2B+D.
 2. ISDN UT (Utvidet Tilknytning), også kalt PRA (Primary Rate Access) eller 30B+D.

 

ISDN GT velges som regel av privatkunder, mens ISDN UT er et alternativ for bedrifter. Vi skal nå se nærmere på begge tilknytningsformer.

 

 

ISDN GT  (BRA,  2B + D).

 

ISDN GT passer best for privatkunder og små enmannsbedrifter. Denne tilknytningsformen tilbyr kunden 2 digitale kanaler (B-kanaler) som kan brukes samtidig over ett trådpar mellom abonnent og sentralen. Kunden får to uavhengige nummer. I tillegg får kunden en signaliseringskanal (D) som brukes som ”styrekanal” for B-kanalene.  I den tiden D-kanalen ikke er i bruk, kan kunden bruke den til dataoverføring med 9,6 kbps..

 

En vanlig måte å ”tenke” seg dette på, er å betrakte B-kanalene som et ”rør” hvor informasjonsoverføringene foregår og med D-kanalen som en linje ved siden av:.

 

        

 

B-kanalene kan slåes sammen (bonding) til én kanal som kan overføre 2 * 64kbps = 128 kbps.

 

ISDN UT (PRA,  30B + D).

 

ISDN UT passer best for bedriftskunder. Denne tilknytningsformen tilbyr kunden 30 digitale kanaler (B-kanaler) som kan brukes samtidig over ett trådpar mellom abonnent og sentralen. I tillegg får kunden en signaliseringskanal (D) som brukes som ”styrekanal” for B-kanalene.  I den tiden D-kanalen ikke er i bruk, kan kunden bruke den til dataoverføring.

 

En vanlig måte å ”tenke” seg dette på, er å betrakte B-kanalene som et ”rør” hvor informasjonsoverføringene foregår og med D-kanalen som en linje ved siden av:.

 

 

        

 

Hver B-kanal kan overføre 64 kbps og D-kanalen kan overføre 64 kbps.

B-kanalene kan slåes sammen (bonding) til én kanal som kan overføre 30 * 64kbps = 1920 kbps.

 

Hvilken informasjonsoverføring har vi i B og D kanalen?

 

B-kanalene.

 

ISDN er et heldigitalt system, så alle typer tjenester kan overføres på B-kanalene.

 

B-kanalen kan brukes til:

 

 • data
 • telefoni
 • audio
 • videokonferanser
 • fax
 • osv.

 

D-kanalen.

 

D-kanalen brukes til:

 

 • opp og nedkoblinger for B-kanalene,
 • aktivering av tilleggstjenester,
 • overvåkning av kvaliteten (bitfeil),
 • drift og vedlikeholdsfunksjoner.
 • dataoverføring opptil 9,6 kbps
 • annet..

 

B og D-kanaler oveføres multiplexet på S-bussen og bruken av S-bussen reguleres av CSMA/CD mekanismen

(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)

 

Kabling for ISDN Grunntilknytning.  (ISDN GT)

 

Nettavslutningen og ansvarsområdet  for Telenor er til og med  NT1-boksen  inne hos abonnenten. Ut av NT1-boksen kommer S-bussen. Minst kategori 3-kabel på S-bussen. Det er abonnenten som ar ansvarlig for monteringen av S-bussen og hvilket utstyr som skal kobles til bussen. I praksis kan det være Telenor som monterer S-bussen og kontaktene. Men de tar seg da betalt for det.

 

For at de elektriske kravene skal være oppfylt, skisseres det 4 mulige måter å kable en S-buss på..

 

 1. Kort passiv buss.
 2. Utvidet passiv buss
 3. Punkt til punkt-forbindelse
 4. (Y-konfigurasjon.) 

 

Utgangspunktet er at det minst skal brukes 0.5 mm med ledere av god kvalitet. Kabler som kommer i kategori 3 eller bedre er akseptable.

 

Vi skal her ta for oss hver av de fire måter å kable ISDN på.

 

1.       Kort passiv buss.

 

        

 

 

2.       Utvidet passiv buss.

 

                                                          

 

 

3.       Punkt til punkt-forbindelse.

 

    

 

 

4.       Y-konfigurasjon.

 

    

 

 

Eksempel på ett ISDN GT-anlegg.

 

       

 

Standard kobling for teleinstallasjon.

 

 

Par

2

3

1

3

4

Pinne

1

2

3

4

5

6

7

8

Farge

Hvit/

(Oransje)

Oransje/

(Hvit)

Hvit/

(Grønn)

Blå

(Hvit)

Hvit/

(Blå)

Grønn/

(Hvit)

Hvit/

(Brun)

Brun/

(Hvit)

2-tråds tlf. eller analogt modem

 

 

 

B

A

 

 

 

4-tråds tlf. eller analogt modem

 

 

A2

B1

A1

B2

 

 

4-tråds dig. Mod. (datex/d.pak)

 

 

U

I

I

U

 

 

ISDN

P3

P3

+U

+I

-I

-U

P2

P2

Telex

 

 

 

B

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargen uten parentes er grunnfargen på kabelen. Fargen i parentes er stripefargen

ISDN: Pinne 1 og 2 (Par 2) og pinne 7 og 8 (Par 4) trenger ikke tilkobles. Disse brukes for nødstrøm.

 

 Tegnforklaring:

 

A = A-grein

B = B-grein

 

P2 = Strømforsyning fra NT-boks. Trenger ikke tilkobles.

P3 = Strømforsyning til andre TE-enheter via NT. Trenger ikke tilkobles.

 

I = Innkommende signal fra nettet. (Receive)

U = Utgående signal til nettet  (Tansmit).

 

En ISDN-installasjon vi fungere ved bruk av 4 ledninger (To par) . Dette er tilkoblingen til pinne 4 og 5 (Inn) og pinne 3 og 6 (UT) . Vær nøye med å få pluss-spenningen på pinne 3 på utsignalet,  og pinne 4 på innsignalet. Minst kategori 3-kabel.

 

Noen tekniske data.

 

Synkron overføring med full duplex

 

Typisk oppkobling 2.1 s

Typisk nedkobling 0,15 s.

 

NT-boks:

·         Spenningen på U-bussen er under normale omstendigheter. 96V.

·         Spenningen på  S-bussen er under normale omstendigheter 40V

·         Effekt ut av NT-boksen til S-bussen er under normale omstendigheter ca 4,5 W

·         Nødstrøm slåes automatisk på viss spenningen 230VAC går under 85%

·         Under nødstrøm leverer NT-boksen strøm fra sentralen til drift av  én (1 ) TE1-enhet.

·         En enhet tilkoblet S-bussen kan under nødstrøm bare trekke trekke 380 mW.

 

U-buss:

·         96VDC

·         64kbps (B) + 64kbps (B) + 16kbps (D) + 16 (Div. drift og vedlikehold)  = 160 kbps

·         O,5 mm med kabel. Kategori 3 kalbler eller bedre.

 

S-Buss

·         Bruk minst kategori 3-kabel.

·         40VDC

·         64kbps (B) + 64kbps (B) + 16kbps (D) + 48kbps (synkronisering.Div)  = 192 kbps

·         S-bussen skal bruke minst kategori 3-kabel.

 

Hver ISDN-ramme er 48 bit lang. Dette gir 192kbps/48bit = 4000 rammer i sekundet. (250 uS)

 

 

Testutstyr for ISDN og ADSL:

 

http://www.nortelco.no/instrument/telecom_test/pdf/aurora_tango_adsl_isdn.pdf