DEBUG-rutiner.

Som teknikere, er det viktig å kunne bruke DEBUG som ett nyttig verktøy. Debug-programmet finnes på en standard DOS-systemdisk.

Her en noen linker som kan viser hvordan du kan bruke DEBUG:

http://www.uktsupport.co.uk/reference/debug.htm

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;106419

http://www.computerhope.com/rdebug.htm#4

http://www.yaids.org/drive_wipe.html