Boot-prosessen (oppstartsprosedyren) for en NT-maskin

Sist lagret: 17.08.01

Johan Futsæther

 

 

Bootprosessen for en NT-maskin

 

Kommentarer.

 

  

 

 

 1. Slå på hovedbryter for maskinen. Punktene 1 til og med 6 er de samme punktene uansett hvilket operativsystem du bruker.

 

 1. Utfører POST-rutinen (Power On Self Test ). Maskinen tester at den hardwaremessig er i orden og at alle nødvendige enheter er tilkoblet. (Forekesempel tastatur). Du ser ingenting på skjermen under denne testen.

 

 1. På grunnlag av hva som er satt opp i BIOS, finner maskinen hvilket drive den skal starte opp på.

 

 1. Laster MBR (Master Boot Record) inn i hukommelsen. MBR inneholder ett program som scanner partisjonstabellen, for å finne aktiv partisjon.

 

 1. Maskinen laster aktiv partisjon inn i hukommelsen. I den første logiske sektor på partisjonen finnes BR. (Boot Record).

 

 1. Laster BR (Boot Record) som inneholder et program som er nødvendig for å starte operativsystemet. En ny BR tilpasset NT blir nå laget og skriver over den gamle BR uavhengig av hvilket operativsystem maskinen startet opp på. Den gamle BR blir lagret i en fil som heter BOOTSECT.DOS.

 

 1. Punktene  7 til 12  utføres bare ved NT-oppstart. Programmet i den nye BR vil nå laste NTLDR som er den egentlige bootfilen for NT. (NTLDR MÅ være lokalisert i C:)

 

 I NTLDR inngår følgene punkter:

 

·         CPU settes til å arbeide i 32-bitsmodus.

·         Laster ett minima av de andre filsystem som finnes på systemet,  (FAT, HPFS, NTFS, LINUX) som nå blir en del av NTLDR og gjør at NTLDR kan få tilgang til filer på boot drive.

 

 1. Starter Boot.ini. Filen inneholder pekere til hvor de forskjellige operativsystem befinner seg.

 

 1. Velg operativsystem. (I dette tilfelle velger vi NT)

 

 1. Kjører NTDETECT.COM, som skal ligge i C:. Progammet samler inn informasjon om hardware som er installert på maskinen. Programmet bygger så en liste for hvilke hardware som er installert, og sender listen til NTLDR.

 

 1. Laster NTOSKRNL.EXE (NT-kjernen), som skal ligge i C:.. Skjermen blir nå blå og alle drivere blir nå initiert. NTOSKRNL.EXE tar kontrollen.

 

 1. Laster SMSS.EXE (Session Manager.) SMSS.EXE starter alle program som ligger i ”Session Manager”-seksjonen av registeret. Foreksempel AUTOCHK.EXE som sjekker partisjonene. (CHKDSK)

 

 1. Start WINDOWS 

 

 1. Windows NT er nå startet og CTRL+Alt+Del - boksen står nå på skjermen.

 

 1. NT er klar til bruk.

 

 

 

 

 

 

 

NT bruker to partisjoner under oppstart:

 

1.      NT-bootpartisjon. Kan være på harddisk eller diskett.

2.      NT-systempartisjon. Kan BARE være på en harddisk.

 

Vanligvis er NT-bootpartisjonen og NT-systempartisjonen samme partisjon!!!!

 

NT-bootpartisjonen MÅ inneholde følgende filer:

 

NTLDR

BOOT.INI

NTDETECT.COM

NTBOOTDD.SYS      Finnes bare i systemer med SCSI-controllere.

 

Husk at filene har atributtene “Hidden” (skult), ”Read Only” og “System”. De er derfor ikke synbar hvis du bruker ”dir” eller File Manager. Du kan bruke commandoen ”attrib” for å fjerne atributtene. Filene MÅ ligge i roten på bootpartisjonen for NT. Vanligvis er dette C:.

 

NT-systempartisjonen inneholder selve operativsystemkoden for NT. Mappen har vanligvis navnet \WINNT. I denne mappen ligger mappen \WINNT\SYSTEM32 (med sine undermapper) som inneholder selve NT-operativsystemet.

 

Som sagt er vanligvis NT-boopartisjonen og NT-systempartisjonen samme partisjon. Koblingen mellom NT-bootpartisjonen og NT-systempartisjonen er filen BOOT.INI

 

Nå når du vet hvordan NT-oppstartsprosedyren foregår og dermed også i hvilken rekkefølge de ulike filene blir startet opp, vil det bli lettere å feilsøke på NT når oppstarten ”havarerer”.

 

Problem 1:

 

Ingen boot-meny.

 

Dette skyldes som regel at du har prøvd å sette opp ett ”dual-boot-system”. Selve problemet ligger i hvilket rekkefølge operativsystmene er installert i. Operativsystemene skal installeres i følgende rekkefølge:

 

1.      Alternativt operativsystem.

2.      NT.

 

Hvis du installerer NT først og deretter det alternative operativsystem, vil det alternative operativsystemet overskrive BR (boot-sectoren) som skal peke på NTLDR. Filen (NTLDR) vil ikke bli funnet og bootmenyen kommer aldri frem.

 

Løsning:

 

Installer en ny kopi av NT på i en annen mappe. Du kan deretter editere boot.ini og fjerne alle referanser til den nye kopien.

 

 

Problem 2:

 

Feilmelding på skjermen:

 

Couldn’t find NTLDR. Please insert another disk.

 

BR (boot-sectoren) er her i orden fordi den peker til NTLDR-filen. Problemet er at NTLDR-filen mangler, eller er ødelagt.

 

Løsning:

 

1.      Kopier NTLDR fra ett annet system til C:

2.      Eller installer NT på nytt til en annen mappe og deretter editere boot.ini for å fjerne alle referanser til den nye kopien.

 

 

Problem 3:

 

Feilmelding på skjermen:

 

NTDETECT v1.0 Checking Hardware ’E

NTDETECT v1.0 Checking Hardware ’E

 

Denne feilmelding skyldes at filen NTDETECT.COM mangler eller er ødelagt.

 

Løsning.

 

1.      Kopier NTDETECT.COM fra ett annet system til C:

2.      Eller installer NT på nytt til en annen mappe og deretter editere boot.ini for å fjerne alle referanser til den nye kopien.

 

Problem 4.:

 

Boot.ini-filen er opphavet til de fleste boot-problemer for NT. Boot.ini har som oppgave å peke på hvor i systemet ”default” operativsystem befinner seg (”boot loader”-delen)... og alternative operativsystem (”operating systems”-delen).

 

Eksempel på innholdet av Boot.ini

 

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=”Windows NT Server Version 5.0”= /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT5=”Windows NT Server Version 5.0”

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT5=”Windows NT Server Version 5.0 [VGA mode]”  /basevideo

multi(0)diskrdisk(0)partition(2)\WINNT=”Windows NT Server Version 4.0”

multi(0)diskrdisk(0)partition(2)\WINNT=”Windows NT Server Version 4.0 [VGA mode]” /basevideo

C:\=”Previous Operating System on C:”

 

 

 

Boot.ini inneholder pekere til hvor i systemet NT-operativsystemet er. Hvis du har flere operativsystem på maskinen, inneholder Boot.ini også pekere til hvor disse befinner seg.

 

(timeout=30     Antall sekunder systemet venter for valg av operativsystem.    

multi(n)             For SCSI/IDE controllere. (n) er satt til 0 for første controller.

Disk(n)             Brukes for SCSI-controllere uten BIOS-tilgang. (n) satt til 0 for første ctrl’er.

Rdisk(n)           Fysisk harddisk. (n) er satt til 0 for første harddisk.

Partition(n)       Partisjon. (n) er satt til 0 for første partisjon.

\Winnt              Windows NT %systemroot%

/basevideo        Setter NT til å bruke standard VGA mode

/fastdetect        xx

 

Som sagt er det Boot.ini som forårsaker de fleste boot-problemer. Vi skal her se på noen av disse.:

 

Feilmelding på skjermen:

 

Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt:

 

\<Winnt root>\system32\ntoskrnl.exe

Please reinstall a copy of above file.

 

Løsning:

 

Denne feilen får vi når Boot.ini peker til feil lokasjon for NT-operativsystemet, eller at filen NTOSKRNL.EXE er ødelagt eller borte.

 

1.      Boot.ini er en tekstfil som kan redigeres slik at den peker til riktig lokasjon.

2.      Hvis Boot.ini ser riktig ut, kan det også være at NTOSKRNL.EXE er ødelagt. Kopier inn NTOSKTNL.EXE på nytt i C:.

 

Problem 5.

 

Feilmelding på skjermen:

 

I/O Error message boot sector file

Multi(0)rdisk(0)partition(0):\bootsect.dos

 

Eller:

 

Couldn’t open boot sector file

Multi(0)rdisk(0)partition(0):\bootsect.dos

 

Også denne feilen kan vi få hvis boot.ini peker til feil lokasjon, eller at BOOTSECT.DOS er ødelagt eller borte.

 

Løsning:

 

1.      Boot.ini er en tekstfil som kan redigeres slik at den peker til riktig lokasjon.

2.      Hvis Boot.ini ser riktig ut, kan det være feil med BOOTSECT.DOS. Hvis du har en eksakt lik maskin i tillegg, kan du prøve å kopiere filen fra denne. Hvis dette ikke går, er den eneste løsning å fjerne NT fra systemet, reformatere hardisken med det alternative operativsystemet og deretter installere NT på nytt.

 

Problem 6.

 

Feilmelding på skjermen:

 

OS Loader V4.00

Windows NT could not start because of a computer disk hardware configuration problem.

Could not read from the selected disk. Check boot path and disk hardware.

Pleas check the Windows NT documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.

 

Denne feilmeldingen indikerer at operativsystemet som Boot.ini peker til, ikke inneholder et operativsystem som NT ”forstår”. Det kan være at Boot.ini peker til et området som ikke er formatert. Hardiskfeil kan også gi denne feilmeldingen. Likeså feil med et eventuelt RAID-system.

 

Kilder:

 

 1. Inside Windows NT Server 4
 2. Windows NT Server 4.0 Secrets
 3. TechRepublic
 4. Annet.